Lurer du på om du har en sak?

Trafikkulykker skapes av østeuropeiske trailere

Det har vært flere alvorlige trafikkulykker med østeuropeiske trailere i vinter. NAF og yrkessjåfører mener at det må stilles strengere krav for å fjerne de mest trafikkfarlige lastebilene.

Nærmere 1000 utenlandske vogntog kolliderte med bilister på norske veier i fjor, viser tall fra forsikringsbransjen. I 80 prosent av trailerulykkene hadde den utenlandske sjåføren skylden, melder NRK. 

Senest mandag 7. januar gikk det galt på E8 i Troms, da et utenlandsk vogntog mistet kontrollen og hengeren kom over i motsatt kjørefelt og traff en personbil. 

- Transportkjøpere bør være bevisste på ansvaret de har juridisk og moralsk.  Det bør stilles strengere krav til valg av transportør, sier advokat og partner Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen

Alvorlige tilstander

Statens vegvesen har tegnet  et alvorlig bilde av tilstanden på mye av tungtransporten som krysser grensen: 

En rapport fra Statens vegvesens kontroller fra årsskiftet og frem til 5. februar viser at av 9968 kontrollerte kjøretøy ble det ført rapport om mangler på 4439 av dem. 2756 fikk bruksforbud og 1482 gebyr. 158 kontroller endte med anmeldelser. 

Norges Lastebileierforbund og Yrkestrafikkforbundet mener norske bedrifter som kjøper transporttjenester tenker for mye på pris og for lite på sikkerhet. 

– Et riktig og dekkende ord for situasjonen på norske veier nå er kaos, sier Jim Klungnes, yrkessjåfør og forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet til VG. 

NAF ønsker strengere oppfølgning. 

– Vi må stille krav til vogntogene og til selskapene som kjører disse farlige kjøretøyene på veiene våre. Og så må man sørge for at de kravene blir fulgt opp sånn at useriøse aktører som bryter kravene blir tatt av veiene våre, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF til NRK. 

Livsfarlig kjøring 

Yrkessjåfør Torkil Ophuus mener det økende antallet østeuropeiske lastebiler på norske veger utgjør en helsetrussel for norske yrkessjåfører – han og flere kollegaer med ham, og melder om uerfarne østeuropeere bak rattet på kjøretøy som ikke er skikket for norsk vinterføre. 

- Det vi opplever langs vegene hver eneste dag er jo livsfarlig. Derfor må en begynne der det er størst risiko for liv og helse, sier han til Norges Lastebileier-Forbund. 

Flere yrkessjåfører oppfordrer transportkjøpere til å etterlyse dokumentert kvalitet og kompetanse.  

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her. 

Våre advokater har lang erfaring med  trafikkskadesaker. Kontakt oss enkelt og uforpliktende, og   hør med oss i dag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.  Første samtale er gratis   

Kontakt oss