Har du blitt skadet i en trailerulykke?

Trailerulykke

Trailerulykker kan være alvorlige, og gi store skader. For den som blir skadet, er det viktig at erstatningssaken håndteres riktig. Våre advokater har lang erfaring med erstatningsrett, og vet hvordan man skal håndtere forsikringsselskapet. Du kan lese mer om hva som skjer etter en trailerulykke her, og kontakte oss helt uforpliktende med dine spørsmål.

Trailerulykke kan være svært dramatiske trafikkskader hvis du sitter i en personbil som kolliderer med en trailer. Også for en trailersjåfør kan en trailerulykke gi betydelige personskader, ettersom det kan være store krefter involvert når en trailer kolliderer. Hvis du blir utsatt for en trailerulykke og får en trafikkskade, kan du fremme et krav om erstatning overfor forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til trafikkulykken.

Hvis du sitter i en personbil som kolliderer med en trailer, kan ulykken være særdeles dramatisk og traumatisk. Særlig kan dette gjelde ved frontkollisjoner/møteulykker. Her vil ulykken kunne være så dramatisk at den i tillegg til de fysiske skadene også kan gi psykiske skader som eksempelvis PTSD (Posttraumatisk stressyndrom).

Hvis du er trailersjåfør og havner i en trailerulykke, vil erstatningssaken din ikke bare være en ren trafikkskadesak, men også en yrkesskadesak. Det betyr at du i alle fall kan ha to forsikringsselskaper å forholde deg til - et for trafikkskaden og et for yrkesskaden. Det innebærer imidlertid ikke at du kan få erstatning fra begge selskapene, men at du kan velge den forsikringsordningen som samlet gir deg størst erstatning.

Trenger jeg advokat etter trailerulykke?

Ved erstatningskrav etter alvorlige trafikkulykker, slik som trailerulykker fort kan være, så vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trailerulykke som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å redusere utbetalingen til deg som har fått en personskade etter trailerulykke. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss