Trafikkulykker skal forhindres ved 136 ulike tiltakTrafikkulykker skal forhindres ved 136 ulike tiltak

Lurer du på om du har en sak?

Trafikkulykker skal forhindres ved 136 tiltak i ny tiltaksplan

Høy fart, rus og manglende bruk av bilbelte har vært medvirkende årsaker til mange trafikkulykker. Derfor vil politiet sørge for skjerpet kontroll av fart og rus på veiene.

Det skal også bli bedre veisikring, fremgår det i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet for 2018-2021. Summen av tiltak skal sikre at færre liv går tapt: Vi må minnes på at vi ikke kjører i ruspåvirket tilstand, at vi må ha på bilbeltet og ikke bryter fartsgrensene.

- I de fleste trafikkskadesakene vi jobber med, går høy fart igjen. Det er positivt at stor innsats nedlegges for å sikre trafikantene. Vi jobber med mennesker, som på sekunder fikk livet snudd opp ned, sier advokat og partner Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg får en trafikkskade?

Tiltaksplanenfor trafikksikkerhet ble levert til samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen 6. mars:

  • Politiet skal blant annet styrke innsatsen for å forebygge fartslovbrudd, ved øktbruk av lasere. Antall fartskontroller skal økes fra 90.000 til 100.000 i året. For å effektivisere arbeidet vil politiet gå over til digitale bøter, hvor bøter ilegges på stedet.
  • Ruskontrollene trappes opp med nye analyseinstrumenter for å avdekke medikamentmisbruk og narkotika.
  • I rapporten settes også mål for beltebruk innen 2022.
  • Bedre veisikring innebærer blant annet midtoppmerking, rekkverk mot utforkjøring og sikring av gang- og sykkelstier.
  • Vegvesenet vil øke kontroller av tunge kjøretøy, kjøre- og hviletidspunkter.

Grepene skal bidra til 200 færre skadde og trafikkdrepte de neste tolv årene. Tiltaksplanen er utarbeidet av Statens Vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene, storbykommunene og Helsedirektoratet.

Skal du kreve erstatning etter trafikkskade, bør du engasjere en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette er kanskje det viktigste skrittet du kan ta mot en riktig erstatning for din trafikkskade. Vi har erfaringen du trenger for å få et riktig erstatningsoppgjør i din sak. Ta derfor kontakt med oss i dag.

Kontakt oss