Trafikkulykker drepte 106 personer i 2017Trafikkulykker drepte 106 personer i 2017

Lurer du på om du har en sak?

Trafikkulykker drepte 106

106 personer døde i trafikkulykker i fjor. Dette er en nedgang på nesten 30 personer siden 2016, og særlig er nedgangen stor blant unge mennesker.

I følge Trygg Trafikk, ga 2017 færrest drepte i trafikken siden 1947. Dette er svært gode nyheter, men det er fortsatt mange som rammes av store skader etter trafikkulykker.

– At trafikkåret 2017 viser en kraftig nedgang i det totale antallet omkomne er positivt, men vi er langt fra i mål. Selv om bilene stadig blir sikrere og veiene bedre, møter vi nye utfordringer. Vi får flere trafikanter med høy ulykkesrisiko. Det vil bli flere myke trafikanter, flere eldre på veiene både som sjåfører og fotgjengere og flere trafikanter fra andre trafikkulturer, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk på organisasjonens hjemmesider.

Den som får en trafikkskade, kan oppleve at ulykken får store konsekvenser både helsemessig og økonomisk. Mange opplever det som veldig vanskelig å få orden på livet og økonomien etter en ulykke. Det er forsikringsselskapet til den bilen som forårsaket ulykken som plikter å betale erstatning etter trafikkulykke.

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med å kreve erstatning etter trafikkulykker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss