Det ble avdekket stor risiko for arbeidsulykker ved tilsyn hos dykkerbedrifterDet ble avdekket stor risiko for arbeidsulykker ved tilsyn hos dykkerbedrifter

Lurer du på om du har en sak?

Stor risiko for arbeidsulykker for yrkesdykkere

Risiko for arbeidsulykker ble avdekket som stor etter tilsyn i dykkebedrifter. 6 av 10 bedrifter hadde sikkerhetsmangler, i følge en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

(Arbeidstilsynet.no:) Tilsynene ble foretatt i perioden 2016-2018, og resulterte i at over halvparten av dykkervirksomhetene har fått pålegg om å skjerpe sikkerheten. De fleste sikkerhetsbruddene gjelder arbeidsgivers plikt til å gi opplæring og øvelse i beredskap og nødprosedyrer. De andre bruddene som ble avdekket gjelder i hovedsak:

  • for dårlig sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet
  • for lite trening i bruk av arbeidsutstyret
  • manglende beredskapsdykker for øyeblikkelig assistanse
  • ingen kvalifisert dykkerleder ved dykkeoppdrag 


Om risikoen for arbeidsulykker i dykkebransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet: – Å være arbeidsdykker er et av de mest risikoutsatte yrkene i Norge. Da er det svært alvorlig når vi avdekker at så mange svikter på helt sentrale forhold i sikkerhetsarbeidet.

LES OGSÅ: Endringer i regelverket skal forhindre dykkerulykker

LES OGSÅ: Trond døde på dykkerkurs

Hvis du har blitt utsatt for en arbeidsulykke, har du krav på erstatning for det tapet som arbeidsulykken har gitt deg. Da lønner det seg å bruke advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett, slik at du får erstatningen du har krav på. 

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.
 

Kontakt oss