Dykkerulykke fikk fatale konsekvenser for mann på dykkerkurs.Dykkerulykke fikk fatale konsekvenser for mann på dykkerkurs.

Lurer du på om du har en sak?

Dykkerulykke drepte mann

Trond døde på et dykkerkurs som politiet mente hadde alvorlige mangler. Politiet har latt saken ligge i fire år, men lover omsider å ta tak i den. Se innslaget fra NRK nedenfor.

Etterforskningen avdekket mangler ved kurset. Blant annet var det bare én instruktør til stede – det skulle ha vært minst to. I tillegg skal vurdering og kartlegging av risiko ved dykking ha vært mangelfull.

Arbeidstilsynet skrev følgende i sin rapport etter ulykken:

« (…) hendelsesforløpet kunne utviklet seg annerledes dersom de lovpålagte vernetiltak etter arbeidsmiljøloven var på plass, og de fatale konsekvensene for kursdeltakeren muligens kunne ha vært unngått. Det vises særlig til at risiko ikke var kartlagt og vurdert og at det ikke var forsvarlig bemanning.»

De etterlattes bistandsadvokat, Kristin Kvanum Hestnes, sendte i mars i år en formell klage til politidistriktet. Der klager hun både på saksbehandlingen, men også på at politiet ikke har svart på gjentatte henvendelser om saken siden desember i fjor.

Hun skriver:

«Det er i seg selv en stor belastning å miste et kjært menneske og omstille sitt liv etter dette. Når man i tillegg må gå i uvisshet år etter år fordi politiet ikke prioriterer saken, er det ubeskrivelig vondt og støtende!»

– Advokatfirmaet Robertsen har holdt på med personskadesaker i over 30 år, og har aldri opplevd noe liknende. Verken når det gjelder tidsbruk eller den manglende kommunikasjonen fra politiets side, sier Hestnes.

youtube_video_preview
Kontakt oss