Lurer du på om du har en sak?

Justisministeren vil ikke hjelpe yrkesskadde etter systemsvikt

Alpha Insurance slapp til i Norge uten Finanstilsynets kontroll, i tråd med EØS-avtalen. For 400 norske yrkesskadde ble det en tragedie – men justisministeren fraskriver seg alt ansvar.

Norske myndigheter vil ikke komme de yrkesskadde til unnsetning, skriver Aftenposten.

- Situasjonen har oppstått som en følge av en systemfeil i staten, med manglende kontroll. Alpha burde aldri fått tillatelse til å tilby yrkesskadeforsikring i Norge uten sikkerhet, og det er svært skuffende at staten ikke tar sitt ansvar alvorlig overfor de yrkesskadde som nå kan risikere å miste hus og hjem, sier advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

Flere advokater, Personskadeforbundet LTN og Landsorganisasjonen i Norge (LO) følger saken – og Personskadeforbundet ba Finansdepartementet om tiltak for å sikre at skadelidte etter Alpha-konkursen får sine saker tilfredsstillende utredet og at nye regler utredes for å unngå lignende situasjoner.

– Statsråden fraskriver seg alt ansvar for å bidra til en løsning i den oppståtte situasjon. Når en systemfeil som dette er oppdaget, er det regjeringen sitt ansvar å påse at de enkelte skadede arbeidstagernes rettssikkerhet og erstatningsrettslige vern blir ivaretatt, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Per Oretorp og Thorsteinn J. Skansbo skrev en Kronikk i Dagens Næringsliv 03.03.2019 om saken, og etterlyste at myndighetene tar ansvar.

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance ble slått i konkurs 8. mai i fjor. Selskapet har til norske arbeidsgivere solgt yrkesskadeforsikringer og personalforsikringer som følger yrkesskadeforsikringens utmålingsregler, men som dekker skader oppstått utenfor arbeid.

I dag har rundt 400 yrkesskadde nordmenn ikke fått utbetalt sin erstatning eller har en pågående sak mot Alpha Insurance. De står uten forsikringsdekning, etter at forsikringsselskapet gikk konkurs – fordi det ikke fantes noen garantiordning for dem hverken i Norge eller Danmark.

Nå er det konkursboet som behandler kravene, og det er anslått at dette ville ta flere år. Justisministeren utelukker ikke helt at Alpha-saken kan få konsekvenser, men kommer ikke med konkrete tiltak.

Se NRK-innslag her: Saken ble belyst i NRK Dagsrevyen 2. oktober 2018, hvor advokat Thorsteinn J. Skansbo, Personskadeforbundet og LO uttalte om situasjonen.

Hvilke krav og rettigheter har du som yrkesskadet? Her ser du hva du trenger å vite.

 Vi har over 30 års erfaring med saker innen erstatning og forsikring. Dersom du lurer du på om du har en erstatningssak ta kontakt med oss . Første samtale er gratis.

Kontakt oss