Flere veteraner skal få erstatning etter psykiske skader ved utenlandsoppdrag. Flere veteraner skal få erstatning etter psykiske skader ved utenlandsoppdrag.

Lurer du på om du har en sak?

Flere veteraner skal få erstatning

Opposisjonen på Stortinget sikrer flertall for at flere veteraner skal få erstatning etter psykiske skader ved utenlandsoppdrag.

(Aftenposten:) Regjeringen foreslo at veteraner skadet under utenlandsoppdrag før 1. januar 2010. ikke skulle ha krav på erstatning, men møtte sterk motstand fra flere veteranorganisasioner. En arbeidsgruppe fra Forsvarsdepartementet foreslo flere tiltak og skrev blant annet at:

«Veteraner som endelig har kommet til en erkjennelse av at de har en psykisk skade, blir møtt med foreldelse når de søker om erstatning. Det er uverdig.»

Dette ønsker opposisjonen å gjøre noe med, og det er fremmet forslag som inneholder bl.a.:

  • Det må sikres at veteranene som har vært ute på oppdrag for Norge ikke mister retten til erstatning på grunn av foreldelse.
  • Juridisk hjelp må opprettholdes på dagens nivå.
  • Avgjørelser om erstatning må bygge på medisinske vurderinger.

Regjeringen mener på sin side at behovet for erstatninger alt i alt er redusert og at det er vanskelig å dokumentere at psykiske skader som meldes inn i dag skyldes opplevelser fra mange år tilbake. 

Du kan lese mer om saken i Aftenposten her.

Advokat Ida Holte i Advokatfirmaet Robertsen mener dette er gledelige nyheter og helt på sin plass. Hun har bl.a. skrevet juridisk masteroppgave om erstatning for psykiske senskader etter internasjonale operasjoner. Du kan lese mer om dette og finne hennes masteroppgave ved å følge lenken her. 

Hvis du eller noen du kjenner har blitt påført en psykisk belastningsskade etter deltakelse i internasjonal operasjon, kan det være lurt å ta kontakt med advokat. Selv om militærpersonell har krav på erstatning, så er det veldig mange som får avslag på sine krav. Derfor er god bistand svært verdifullt i disse sakene.

Vi har lang erfaring på området, og bistår deg gjerne i saken din. Kontakt våre advokater i dag!


Kontakt oss