Lurer du på om du har en sak?

El-sparkesykler forårsaker mange trafikkulykker - vil ha strengere regler

Trafikkulykker skaper bekymring. Politiet og Trygg Trafikk ønsker strengere regler for el-sparkesykler: Påbud med hjelm, aldersgrense og flere regler for bruk.

Som følge av flere trafikkulykker har en rekke europeiske storbyer kommet med innskrenkninger og forbud mot el-sparkesykkelen.

Hva skal til for å kreve erstatning etter trafikkskade?

Noen eksperter mener at det ikke er elsparkesykkelen som er problemet, men at det oppstår farlige situasjoner med bilister og andre trafikanter rundt dem.

 • YouTube-stjernen Emily Hartridge (35) døde 12. juli etter kollisjon mellom el-sparkesykkel og lastebil i London. Dødsfallet har uløst debatt om sikkerhet rundt fremkomstmiddelet.
 • I mai døde en 27 år gammel mann i Sverige da el-sparkesykkelen kolliderte i høy fart med en bil i Helsingborg.
 • En 21 år gammel utvekslingsstudent døde da el-sparkesykkelen han kjørte, kolliderte med en bil i Texas i februar. Det var da den fjerde rapporterte dødsulykken på el-sparkesykkel i USA.
 • Over halvparten av 192 skader på el-sparkesyklene i Austin, Texas i september-november 2018 var hodeskader, ifølge CDC og Austin Public Health department.
 • En 21 år gammel kvinne i Ohio, USA døde etter at hun ble påkjørt av en bil i august i fjor.

  12 alvorlig skadde i Oslo

I Norge ble el-sparkesykler lovlige i fjor, og siden den gang har de blitt stadig mer populære.

Skadelegevakten i Oslo registrert 187 skader fra 1. april til og med 10. juli på el-sparkesykkel i Oslo, ifølge NTB. I tillegg ble seks registrert ved akuttmottaket på Ullevål.

12 av skadene var alvorlige. Politiet og Statens vegvesen følger nøye med på utviklingen.

Hvilke regler gjelder for el-sparkesykkel i trafikken?

I april i fjor ble el-sparkesykkel likestilt med vanlig sykkel i Norge. Det er ingen aldersgrense, og ikke påbudt med hjelm.

- Det er ikke egne regler for el-sparkesykler, men man skal følge de samme reglene som syklistene. All sykling på fortau og gang- og sykkelveier skal skje på fotgjengernes premisser, sier advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo ved Advokatfirmaet Robertsen.

Trafikkreglene sier at du kan sykle på fortau, gangvei og i gågater når trafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.

 • Passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.
 • Kjører du el-sparkesykkel i veibanen eller sykkelfeltet, har du vikeplikt for fotgjengere som vil krysse veien på et gangfelt.
 • Som el-sparkesyklist er det tillatt å krysse gangfelt kjørende, men da har man vikeplikt for annen kryssende trafikk.
 • Går man av el-sparkesykkelen og krysser gående, har kryssende trafikk vikeplikt.
 • Det er ikke lov å kjøre i marka.
 • Det er ingen lovfestet promillegrense på el-sparkesykkel. Men regnes du som påvirket ved en ulykke, kan du straffes. Vegtrafikklovens § 21, som sier at ingen må føre kjøretøy når man er i en slik tilstand at man ikke kan anses skikket til å kjøre på en trygg måte.

Mange eksperter fraråder å kjøre sparkesykkel på våte veier.

Les vår guide om trafikkskader og dine rettigheter her

Vi har over 30 års erfaring med trafikkskadesaker. Dersom du lurer du på om du har en erstatningssak ta kontakt med oss . Første samtale er gratis.

Kontakt oss