Lurer du på om du har en sak?

Bedre yrkesskadedekning for politi

Det skal bli bedre yrkesskadedekning for politi, etter at Regjeringen foreslår at politiansatte skal få rett til erstatning for skader under polititrening.

- Dette er en gledelig utvikling, sier advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen. 

- Mange yrker, deriblant politi, har omfattende og risikofylte treningsopplegg som en del av sitt yrke, og det er svært rimelig at uhell og skader som oppstår i forbindelse med disse gir rett til erstatning, fortsetter han. 

NTP melder om at flere politiansatte har opplevd å få skader under trening som ikke er blitt godkjent som yrkesskade etter dagens regelverk.

– Med dette forslaget ønsker vi å redusere usikkerhet både for politiansatte som trenger operativ trening for å kunne utføre sine oppgaver, og for etaten som skal tilrettelegge for nødvendig og mest mulig realistisk øving for å håndtere politiets samfunnsoppdrag, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget ble tirsdag sendt på høring, med frist 1. oktober.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss