Lurer du på om du har en sak?

5 døde i MC-ulykker i juli

Nær halvparten av dødsulykkene på norske veier i juli skjedde på MC. Statens vegvesen samarbeider med MC-syklistene for å øke sikkerheten.

Fem av 11 trafikkdrepte i juli døde i motorsykkelulykke, opplyser Statens vegvesen. De registrerer en markant økning dødsfall blant en sårbar trafikantgruppe.

– Dette er nedslående, men føyer seg dessverre inn i en negativ trend. Vi ser at en klart økende andel av de drepte i veitrafikken er motorsyklister, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

MC-førere er svært utsatte når det først skjer en ulykke. Fra sesongstart i midten av april til sesongslutt i midten av oktober utgjør motorsyklister en tredel av alle omkomne i trafikken, ifølge Vegvesenet.

Sammenlignet med bilførere er risikoen for å bli drepte eller hardt skadd 16 ganger høyere for tung MC, ifølge Vegvesenet. I fjor mistet 21 personer livet på motorsykkel og moped.

Erstatning etter MC-ulykke kan involvere betydelige summer. Det har sammenheng med at en MC er et lite kjøretøy som gir veldig begrenset beskyttelse for motorsyklisten når det skjer en trafikkulykke.

Statens vegvesen opplyser at mens risikoen for å bli drept eller hardt skadd per kjørte kilometer i bil har sunket markant de siste årene, har risikoen for MC vært økende siden 2011.

Flere tiltak gjøres for å bedre trafikksikkerheten for MC-førere i samarbeid med MC-syklistene.

– Til tross for den negative utviklingen gjøres det veldig mye godt arbeid med MC-sikkerhet. Vi arbeider ikke minst med Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med en ny strategi for å bedre trafikksikkerheten for MC, sier Gustavsen.

Skal du kreve erstatning etter en MC-ulykke, så vil det lønne seg å bruke erfarne advokater til å fremme kravet. Dette har sammenheng med at erstatningsoppgjøret kan være komplisert, og ikke minst med at forsikringsselskapet vil ønske å spare penger på din bekostning. Vi har laget en guide for MC-førere som har blitt skadet og søker erstatning.

Vi har 30 års erfaring med trafikkskadesaker. Dersom du lurer du på om du har en erstatningssak ta kontakt med oss i dag eller ring tlf. 05789/22122480 (hverdager kl. 08:00-17:00). Første samtale er gratis.

Kontakt oss