Arbeidstilsynet avdekket mange kritikkverdige forhold på byggeplasser (Foto: Arbeidstilsynet)Arbeidstilsynet avdekket mange kritikkverdige forhold på byggeplasser (Foto: Arbeidstilsynet)

Lurer du på om du har en sak?

19 av 24 byggeplasser stengt i hyttefelt

Mange byggefirmaer slurver grovt med arbeidernes sikkerhet, avdekket Arbeidstilsynet under kontroll i populære hytteområder i september.

(NRK:) Under tilsyn i hytteområder i Telemark ble så mange som 19 av 24 byggeplasser stengt med umiddelbar virkning. (Merk: Resultatene fra aksjonen representerer ikke nødvendigvis snittet i byggebransjen.)

Arbeidstilsynet fokuserte særlig på sikring av arbeid i høyden, og utstyr som mangler verneinnretning for å hindre kuttskader.

Tilsynsleder Bjørn Tore Hansen i Arbeidstilsynet opplyser at mange byggefirmaer ikke tar sikkerheten på alvor. Farlig arbeid i høyden og påfølgende personskade, er et gjentakende problem.

– I et av tilfellene måtte vi stenge flere byggeplasser der det samme firmaet hadde ansvaret to dager på rad. Det sier noe om hvor lite seriøst enkelte tar dette med sikkerhet, sier Hansen til NRK.

– Det er selvfølgelig mange som driver skikkelig, men enkelte steder får man inntrykk av at firmaene dropper sikkerheten fullstendig. Selv ikke gebyrer på femti og hundre tusen kroner skremmer dem fra å fortsette på samme måte. Det overrasker meg. Man skulle jo tro at slike summer har litt å si for bunnlinja, fortsetter han.

Hansen mener at utviklingen i bransjen er skremmende, og varsler flere tilsyn. Bygg- og anlegg er blant de næringene med flest rapporterte arbeidsulykker og dødsulykker.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har fått en yrkesskade?

Kontrollene ble utført på Gaustadblikk og Rauland i uke 38. Bare i Vinje kommune er det rundt 5000 hytter, hvorav rundt 3000 er i Rauland.

For å hindre arbeidsulykker, gir Arbeidstilsynet bøter i form av overtredelsesgebyr til stadig flere.

Livsfarlige forhold

Under aksjonen i uke 32, møtte tilsynets inspektører arbeidere som ikke visste hvilket firma de jobbet for. De møtte også bygningsarbeidere som sto på toppen av gardintrapper plassert seks meter over bakken, med én planke som «beskyttelse» mot fall. Det var flere stillaser som knapt var festet til veggen.

Hittil i år har virksomheter blitt bøtelagt med i alt 12,5 millioner kroner for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden, som usikret arbeid i høyden og feil og mangler på stillas. Det høyeste gebyret var på 300 000 kroner, opplyser Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiver skal forhindre arbeidsulykker 

Det overordnende ansvaret for å sørge for at arbeidsmiljøregelverket blir fulgt ligger hos arbeidsgiver. Det betyr at virksomhetene ikke slipper unna ansvar selv om arbeidstakeren handler i strid med instruks fra arbeidsgiver.

Hva kan jeg kreve i erstatning etter arbeidsulykke?

Har du fått en yrkesskade, bør du bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Det er vanskelig og frustrerende å måtte sloss mot forsikringsselskapet alene, og en sak om erstatning etter personskade kan innebære en langvarig prosess hvor du ender opp med å bli lurt av selskapets taktikker.

Vi oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter, og har erfaringen du trenger for å få et riktig erstatningsoppgjør i din sak. Ta derfor kontakt med våre advokater i dag enkelt, uforpliktende og greit. Du kan også ringe oss på tlf. 05789 eller 22122480. 

Kontakt oss