Legen som feilbehandlet Djabrail før han døde, blir ikke straffeforfulgt.Legen som feilbehandlet Djabrail før han døde, blir ikke straffeforfulgt.

Riksadvokaten: Legen blir ikke straffet

(NRK:) Riksadvokaten har bestemt at henleggelsen av saken mot legen opprettholdes i Djabrail-saken, selv om grove feil ble gjort. Seksåringens foreldre ønsket at legen som satte feil sprøyte i sønnens hode skulle straffeforfølges.

Foreldrene påklaget Statsadvokatens avgjørelse om å ikke straffe legen som feilbehandlet gutten da han døde ved Haukeland Sykehus. 

22. august 2017 byttet legen om sprøytene med Metotreksat og Vinkristin under behandlingen av kreftsyke Djabrail Sulejmanov på Haukeland sykehus. Feilen ble oppdaget av en sykepleier rundt 20 minutter senere, men seksåringen fikk likevel store skader, og ble lagt i kunstig koma. Haukeland-legene konkluderte etter hvert med at livet ikke sto til å redde. Familien fikk innvilget ønsket om å få en ny vurdering på Rikshospitalet. Sykehuset i Oslo kom til samme konklusjon som i Bergen. 14. september klokken 16.38 døde Djabrail, etter at respiratoren ble koblet fra.

Helsetilsynet ga sykehuset kraftig kritikk for manglende rutiner, og sykehuset fikk en foretaksstraff på 1,5 millioner kroner. Legen fikk advarsel av Helsetilsynet, mens Statsadvokaten mente at legen ikke hadde opptrådt så uaktsomt at hun kunne straffes. Riksadvokaten mente legen hadde opptrådt svært klanderverdig, men var av den oppfatning at sykehusets manglende rutiner tilsa at legen likevel ikke skulle straffeforfølges. 

Foreldrene ble representert av advokatene Jan Inge Thesen og Thorsteinn J. Skansbo. Til NRK uttalte adv. Thesen at foreldrene er  er skuffet over avgjørelsen til Riksadvokaten, og at de nå vil fremme krav om oppreisning overfor sykehuset.

– De hadde håpet avgjørelsen skulle bli snudd. Vi mener Riksadvokaten har gjort en feil. Hvis det først er markant avvik fra forsvarlig opptreden, mener vi også legen er sterkt å bebreide.

Artikkelen fra NRK kan du lese her

Kontakt oss