Legetabbe ga kreftspredning
NPE nekter full ménerstatning

Legetabbe ga kreftspredning - NPE nekter full erstatning 

Legetabbe førte til at en mann fikk uhelbredelig kreft i hjernen.
Nå kjemper han en bitter kamp for å få utbetalt full pasientskadeerstatning etter den fatale feilen. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) nekter å innfri kravet, og vil betale ut erstatningen terminvis ut fra hvor lenge de antar at han vil leve. Med bistand fra advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen har mannen klaget saken inn for Helseklage.

(Adressavisen:) Det var aldri noen tvil om at mannen hadde krav på erstatning etter legetabben, men da NPE skulle utmåle erstatningen, bestemte de å gi ham terminvise utbetalinger av erstatningen. Det innebærer at erstatningen beregnes ut fra hvor lenge pasienten forventes å leve. Denne ordningen har vært svært omstridt, og ble i 2016 endret av stortingsflertallet. Politikerne mente det var sterkt urimelig at pasienter som fikk forkortet levetid som følge av feilbehandling, skulle straffes i form av lavere erstatning.

Den kreftrammede mannen har imidlertid ikke hatt noen glede av denne endringen: NPE påpeker at det fortsatt er adgang til å gi terminvise oppgjør i skader som har skjedd før loven trådte i kraft, derfor vil de ikke anvende de nye reglene.

Derfor fikk mannen i første runde utbetalt erstatning frem til 1. januar 2018, drøye 465 000 kroner. Siden pasienten trosset NPEs antagelser og fortsatt lever, har han  krav på ytterligere erstatning. Nå har NPE innvilget en samlet sum på 325 000 kroner frem mot utgangen av 2020.

- Dette er sterkt kritikkverdig. Stortingsflertallet har uttalt at ordningen med terminvise utbetalinger ikke er holdbart, og de har endret lovverket uten at NPE tar det til etterretning for eksisterende saker, sier advokat Thorsteinn J. Skansbo. Han anslår at mannen skulle hatt en erstatningssum på flere hundre tusen kroner utbetalt.

- Menerstatning skal dekke  tapt livskvalitet. Når du er forespeilet et kortere liv, er det slik at du må prøve å leve mest mulig på kortest mulig tid. Da vil en erstatning kunne skapt gode minner både for ham og familien. Istedenfor blir NPE en belastning, sier Skansbo.

Nedenfor kan du lese hele artikkelen fra Adressavisen.

Har du en sak hvor du lurer på om du kan ha krav på erstatning? Våre advokater har lang erfaring med å bistå skadelidte. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe.

Kontakt oss