Lider du av tinnitus
fra jobb?

Tinnitus som yrkessykdom

Tinnitus kan være svært plagsomt. Har du fått tinnitus av jobben, kan du ha krav på erstatning.

Tinnitus kan være yrkesskader, i form av yrkessykdom. Tinnitus, eller øresus, er uønsket, ukontrollerbar lyd som vanligvis bare den med yrkessykdommen kan høre. Har du fått tinnitus som yrkessykdom vil du kunne ha krav på yrkesskadeerstatning og spesielle rettigheter hos NAV. Skal du kreve erstatning etter tinnitus, er det viktig at du lar deg representere av en advokat som har erfaring med yrkesskader og erstatningsrett.

Tinnitus i seg selv er ingen sykdom, men er et symptom på en tilstand som kan ha mange årsaker. Vanligst er det at tinnitus skyldes sykdom eller skade i det indre øret, for eksempel støyskade.

Støyfornemmelsen ved tinnitus kan arte seg som et sus, surr, brusing, motorlyd, ringende eller som en pipelyd. Lyden kan være pulserende eller klikkende, og intensiten kan variere fra person til person og fra et øyeblikk til det neste, og oppleves i ett øre eller i begge. Tilstanden kan være ledsaget av hørselstap.

Har du fått tinnitus som yrkessykdom bør du engasjere advokat som har erfaring med å kreve erstatning etter yrkessykdom. En erfaren advokat vil sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

Hva skjer i en yrkessykdomssak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkessykdomssaker og yrkesskade. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss