Har du fått hørselsskade på jobb?

Hørselskade som yrkessykdom

Hørselsskader som oppstår på jobb, kan gi krav på yrkesskadeerstatning

Hørselsskader kan være yrkesskader, i form av yrkessykdom. Dette vil gi deg krav på yrkesskadeerstatning og spesielle rettigheter hos NAV. Har du fått en hørselsskade som yrkessykdom, så viser dette seg ofte i form av både hørselstap, ømfintlighet for lyd og psykiske plager over tid. Dette gjør at en hørselskade må utredes ordentlig, og det er derfor viktig at du lar deg representere av en advokat som har erfaring med yrkesskader og erstatningsrett.

Hørselsskade kan oppstå når man over lengre tid utsettes for sterk støy. En slik langvarig støybelastning vil redusere hørselen gradvis. Det første symptomet er som regel at evnen til å høre høyfrekvente toner blir svekket, og hvis det ikke gjøres noe for å redusere støynivået kan skaden utvikle seg videre. Det vil bli vanskelig å høre lyder i de lavere frekvensområdene også. Hørselstap forårsaket av støy er uhelbredelig.

En annen måte man kan få hørselskade på er ved å bli utsatt for sterk og kortvarig støy som eksplosjoner, slaglyd, skudd fra gevær, spikerpistol og lignende. Slike sterke lyder kan gjøre umiddelbar og uopprettelig skade på hørselen, både i form av hørselstap og kronisk øresus (tinnitus).

Har du fått en slik hørselskade bør du engasjere advokat som har erfaring med å kreve erstatning etter yrkessykdom. En erfaren advokat vil sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

Hva skjer i en yrkessykdomssak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkessykdomssaker og yrkesskade. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss