En yrkesskade advokat er en
spesialist på yrkesskade- og erstatningsrett

Yrkesskade advokat

Har du fått en yrkesskade, lønner det seg å bruke advokat som er spesialist på yrkesskadeerstatning. Forsikringsselskapet vil alltid prøve å minimere erstatningen din, og det er derfor viktig at du ikke lar deg lure. Gjennom Personskadesiden kan du komme i kontakt med erfarne advokater som kan hjelpe deg få erstatningen du har krav på.

En yrkesskade advokat vil hjelpe deg få mer i erstatning etter yrkesskade fordi advokaten har spesialisert seg på yrkesskade- og erstatningsrett. Det kan være komplisert å bevise at dine plager skyldes yrkesskaden, å beregne hvilken erstatning du har krav på og ikke minst å forholde seg til forsikringsselskapet som helst vil betale deg minst mulig. Det er derfor en fordel å kontakte en yrkesskade advokat som er spesialist på yrkesskade. Vi anbefaler at du finner din yrkesskade advokat gjennom Personskadesiden.no.

Les her om våre resultater

Vanskelige erstatningsoppgjør

Erstatningsoppgjøret etter en arbeidsulykke kan være betydelig, avhengig av hvor stor innvirkning yrkesskaden har på deg og din økonomi. Særlig vil dette gjelde hvis du ikke er i stand til å jobbe som tidligere. Det er vanskelig å beregne hva en yrkesskadeerstatning utgjør for deg og for din skade. en advokat som har erfaring med yrkesskadesaker vil også ha erfaring med å beregne erstatning og vil kunne gi deg bedre råd om hva du kan forvente å få i erstatning. Dette vil være helt kritisk informasjon når du skal bestemme deg for hva du kan akseptere i erstatning etter yrkesskaden, og det underbygger hvorfor det er viktig å velge en yrkesskade advokat.

Forsikringsselskapet vil redusere erstatningen

Et forsikringsselskap vil prøve å redusere erstatningen din, og har mange utspekulerte måter å gjøre dette på. Forsikringsselskapet har også sine egne advokater, som jobber nesten utelukkende med å finne muligheter for å redusere erstatningen din. Selskapene er veldig flinke til å finne frem til og bruke argumenter og rettspraksis som går i deres favør, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal møte disse argumentene.

Fordel med spesialisert advokat

En yrkesskade advokat som jobber mye med erstatningssaker vet hvordan man skal imøtegå forsikringsselskapets triks, mens en advokat som ikke er like erfaren på området kan finne det vanskeligere å ivareta dine interesser.

En spesialisert yrkesskade advokat er derfor best egnet til å fremme din sak og sørge for at du får den erstatningen du har krav på. God fagkunnskap på området er ditt beste våpen mot forsikringsbransjen.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av yrkessskaden.

Kontakt oss