Skal du kreve erstatning
etter whiplash?

Erstatning etter whiplash

Whiplash som kommer etter en arbeidsulykke, kan gi krav på yrkesskadeerstatning. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Erstatning etter whiplash kan også kreves i form av yrkesskadeerstatning. Dette betinger imidlertid at du har fått whiplash etter en arbeidsulykke.Det er særlig yrkessjåfører og andre arbeidstakere som kjører i trafikken mellom arbeidsoppgaver som er utsatt for denne typen yrkesskade. Det er imidlertid veldig vanskelig å få erstatning etter whiplash, og du bør derfor bruke advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett slik at du får den erstatningen du har krav på.

Whiplash oppstår hvis hodet ditt plutselig kastes hardt frem og tilbake, som i en piskesnert. Denne skademekanismen kalles whiplash og oppstår hyppig ved påkjørsel bakfra. Avgjørende for om du får godkjent whiplash som yrkesskade er om du var i arbeid da ulykken skjedde.

Hvis du har fått whiplash som yrkesskade, så er nakken stiv og smertefull, særlig når du beveger den. Smerten vil ofte kjennes verre dagen etter skaden enn på selve skadedagen. Det er imidlertid ikke lett å påvise en slik bløtdelskade i nakken, og forsikringsselskapene lar seg ikke lett overtale om at ulykken du er utsatt for, har gitt deg en personskade. Derfor er tiden etter ulykken, og hva journalene dine sier om utviklingen din, helt avgjørende for om du får erstatning eller ikke.

Vurderer du å kreve erstatning etter whiplash, må du sørge for at du oppsøker lege med en gang. Du må også oppsøke også lege eller annen behandler jevnlig etter dette, og følg nøye med på at journalene dine beskriver situasjonen din på en riktig måte.

Nettopp fordi det er vanskelig å påvise whiplash, så vil forsikringsselskapene sjelden akseptere å betale erstatning for dette. Du bør derfor oppsøke advokat tidlig i prosessen hvis skal kreve erstatning etter whiplash. En dyktig advokat med erfaring med yrkesskader og whiplash-saker vil orientere deg om hvordan du bør forholde deg for å få den erstatningen du har krav på ved whiplash.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skadele

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss