Skal du kreve erstatning
etter ryggskade?

Erstatning etter ryggskade

Erstatning etter ryggskade kan kreves hvis skaden har oppstått som en følge av en arbeidsulykke, slik at ryggskaden er en yrkesskade. Du kan da kreve det økonomiske tapet du opplever som en følge av ryggskaden. Dette innebærer at man sammenligner den økonomiske situasjonen din slik den er etter at skaden oppsto, med hvordan den mest sannsynlig ville ha vært dersom du ikke hadde fått ryggskaden. Erstatningen etter ryggskaden vil utgjøre differansen mellom disse to tallene. En advokat med erfaring fra yrkesskade- og erstatningsrett vil kunne hjelpe deg med denne beregningen.

Den som får en ryggskade i forbindelse med en arbeidsulykke, vil som regel kjenne umiddelbare ryggsmerter med utstråling til bena. Som regel vil man også kunne ha alvorlige nevrologiske symptomer og funn. Særlig aktuelle ryggskader etter arbeidsulykke, og som kan gi grunnlag for erstatning er skader som skiveprolaps, skjelettskade med luksasjon/fraktur og bløtdelsskade med mulig hematom.

Ryggskader kan oppstå etter alvorlige arbeidsulykker, og kan danne grunnlag for yrkesskadeerstatning. Hvis du skal kreve erstatning etter ryggskade bør du søke råd hos advokat som er godt vant til å jobbe med erstatningskrav i yrkesskadesaker og som vet hvordan han skal håndtere din erstatningssak opp mot forsikringsselskapet for at ditt erstatningsoppgjør skal bli riktig.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss