Har du posttraumatisk stresslidelse?

PTSD

PTSD (posttraumatisk stresslidelse) som yrkesskade kan gi krav på erstatning. Du bør ikke stå alene i prosessen mot forsikringsselskapet hvis du skal kreve yrkesskadeerstatning. Våre advokater har spisskompetanse på yrkesskade- og erstatningsrett. Kontakt oss hvis du har spørsmål i din sak - enkelt, greit og helt uforpliktende.


Hva er PTSD?

PTSD er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for svært dramatiske arbeidsulykker som utgjør en trussel om død for arbeidstakeren selv eller for andre. Som eksempel på slike hendelser i arbeidslivet kan være alvorlige ulykker offshore, drukningsulykker, frontkollisjoner mv. Har du fått posttraumatisk stresslidelse etter en arbeidsulykke, kan du søke erstatning.

Følgende skal til for å diagnostiseres med PTSD:

  • Traumatisk ulykke
  • Vedvarende gjenopplevelser
  • Vedvarende unngåelse og følelsesmessig nummenhet
  • Vedvarende symptomer på aktivering
  • Langvarige plager


Krav ved PTSD som yrkesskade

Det stilles opp noen vilkår for at man skal kunne få diagnosen posttraumatisk stresslidelse som yrkesskade etter en arbeidsulykke:

Eksponering for en traumatisk arbeidsulykke

Ulykken må ha hatt både fare for alvorlig skade eller død for deg selv eller andre

Vedvarende gjenopplevelser av arbeidsulykken

Flashback-minner, tilbakevendende ubehagelige drømmer, subjektive gjenopplevelser av den traumatiske hendelsen, eller intense negative psykologiske eller fysiologiske responser på objektive eller subjektive påminnelser om den traumatiske hendelsen.

Vedvarende unngåelse og følelsesmessig nummenhet

Dette innebærer en for eksempel unngåelse av stimuli knyttet til traumet, for eksempel visse tanker eller følelser, eller å snakke om arbeidsulykken, eller temaer som kan minne om ulykken.

Vedvarende symptomer på økt aktivering som ikke var tilstede tidligere

For eksempel problemer med søvn, problemer med sinne, konsentrasjon, eller hyperårvåkenhet.

Symptomene må vedvare i mer enn 1 måned

Hvis alle andre kriterier er til stede, men 30 dager har ikke gått siden traumatisk hendelse, vil personen bli diagnostisert med akutt stresslidelse.

Som man kan se av vilkårene for diagnosen, så vil PTSD medføre store omveltninger for den som har fått en slik personskade. Dette medfører at erstatningen kan bli betydelig, og det er derfor viktig at saken håndteres på en riktig måte.

Erstatning ved PTSD 

Du som har fått PTSD ofte vil kunne oppleve det problematisk å måtte forholde deg til forsikringsselskapet, korrespondansen og dokumentgjennomgangen som må til for å oppnå erstatning.

Erstatning etter PTSD bør derfor kreves ved hjelp av advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett. Diagnosestillingen er komplisert, og en sak om yrkesskadeerstatning må håndteres riktig overfor forsikringsselskapet for at du skal få erstatningen du har krav på. Derfor bør du bruke en advokat med riktig erfaring.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. La oss hjelpe deg i dag.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss