personskadesiden

Har du posttraumatisk stresslidelse?

Posttraumatisk stresslidelse

Dramatiske arbeidsulykker kan gi posttraumatisk stresslidelse. Har du fått en yrkesskade, kan du kreve erstatning for det tapet du opplever. Du bør imidlertid ikke stå alene i denne kampen mot forsikringsselskapet. Våre advokater kan hjelpe deg med ditt erstatningskrav. Hør med oss hvis du har spørsmål i din sak.

Hva skal til for å diagnostiseres med posttraumatisk stresslidelse?

  • Traumatisk ulykke
  • Vedvarende gjenopplevelser
  • Vedvarende unngåelse og følelsesmessig nummenhet
  • Vedvarende symptomer på aktivering
  • Langvarige plager

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for svært dramatiske arbeidsulykker som utgjør en trussel om død for arbeidstakeren selv eller for andre. Som eksempel på slike hendelser i arbeidslivet kan være alvorlige ulykkeroffshore, drukningsulykker, frontkollisjoner mv. Har du fått posttraumatisk stresslidelse etter en arbeidsulykke, kan du søke erstatning.

Det stilles opp noen vilkår for at man skal kunne få diagnosen posttraumatisk stresslidelse som yrkesskade etter en arbeidsulykke:

Eksponering for en traumatisk arbeidsulykke

Ulykken må ha hatt både fare for alvorlig skade eller død for deg selv eller andre

Vedvarende gjenopplevelser av arbeidsulykken

Flashback-minner, tilbakevendende ubehagelige drømmer, subjektive gjenopplevelser av den traumatiske hendelsen, eller intense negative psykologiske eller fysiologiske responser på objektive eller subjektive påminnelser om den traumatiske hendelsen.

Vedvarende unngåelse og følelsesmessig nummenhet

Dette innebærer en for eksempel unngåelse av stimuli knyttet til traumet, for eksempel visse tanker eller følelser, eller å snakke om arbeidsulykken, eller temaer som kan minne om ulykken.

Vedvarende symptomer på økt aktivering som ikke var tilstede tidligere

For eksempel problemer med søvn, problemer med sinne, konsentrasjon, eller hyperårvåkenhet.

Symptomene må vedvare i mer enn 1 måned

Hvis alle andre kriterier er til stede, men 30 dager har ikke gått siden traumatisk hendelse, vil personen bli diagnostisert med akutt stresslidelse.

Som man kan se av vilkårene for diagnosen, så vil en posttraumatisk stresslidelse medføre store omveltninger for den som har fått en slik personskade. Dette medfører at erstatningen kan bli betydelig, og det er derfor viktig at saken håndteres på en riktig måte. Du bør derfor engasjere advokat som er godt kjent med trafikk- og erstatningssaker, og som kan hjelpe deg få den erstatningen du har krav på.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss