Skal du kreve erstatning
etter nakkesleng?

Erstatning etter nakkesleng

Du kan kreve erstatning etter nakkesleng hvis du har et økonomisk tap. Våre advokater hjelper deg.

Erstatning etter nakkesleng kan også kreves i form av yrkesskadeerstatning. Et eksempel på dette er når yrkessjåfører, eller personer som kjører fra en arbeidsoppgave til den neste, blir påkjørt bakfra og påført nakkeslengskade. Det er imidlertid vanskelig å vinne frem med et krav om erstatning etter nakkesleng, og du bør derfor engasjere en advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett.

En nakkesleng oppstår hvis hodet ditt plutselig kastes hardt frem og tilbake, og det oppstår en piskesnertbevegelse. En nakkesleng er imidlertid ikke noen objektivt konstaterbar skade, slik som tilfellet er hvis du brekker et bein. Det er derfor vanskelig å påvise en nakkesleng, og dermed også vanskelig å få erstatning for en nakkeslengskade. En advokat som har erfaring med nakkeslensaker vil imidlertid kunne gi deg råd og sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

Helt kort kan det imidlertid nevnes at hvis du har vært i en trafikkulykke og mistenker at du har fått en nakkeslengskade, må du sørge for at du oppsøker lege med en gang. Forsikringsselskapet vil kreve at du har gjort dette før det har gått 72 timer fra arbeidsulykken skjedde, og at det fremkommer av journalen at du har nakkesmerter. Du må også fe behandling hos lege eller annen behandler også jevnlig etter dette og få ført i journalen hvilke plager du opplever.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss