Skal du kreve erstatning
etter hjerneskade?

Erstatning etter hjerneskade

Du kan kreve erstatning etter hjerneskade hvis du opplever et økonomisk tap som følge av skaden.

Erstatning etter hjerneskade som yrkesskade bør håndteres ved hjelp av advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. En hjerneskade kan være vanskelig å oppdage og diagnostisere, og dermed kan en sak om erstatning etter hjerneskade være komplisert å føre og vinne frem med. Skal du kreve erstatning etter hjerneskade bør du derfor bruke advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett.

Hvis du utsettes for en arbeidsulykke hvor du får traumatisk hodeskade kan du få vedvarende endringer av kognitiv, psykisk og atferdsmessig funksjon. For å få utredet hjerneskaden er det viktig å innhente en nevropsykologisk undersøkelse, som vil være med på både å kartlegge den diagnostiske funksjonen og til å planlegge av rehabiliteringstiltak.

Hvis du har fått en hjerneskade som yrkesskade, kan du fremme krav om erstatning etter hjerneskaden overfor arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. En hjerneskade kan gjøre det ekstra vanskelig å ha kontakt med forsikringsselskapet, og det understreker nødvendigheten av å søke bistand fra advokat som kan hjelpe deg i denne prosessen. En advokat som er spesialist på yrkesskader vil ha kjennskap til hvordan man bør forholde seg til forsikringsselskapene og hvordan det er best å fremme din erstatningssak.

Utgiftene til advokat i en yrkesskadesak dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss