Har du fått hjerneskade
etter arbeidsulykke?

Hjerneskade

Hvis du har fått en hjerneskade etter en arbeidsulykke, kan du kreve erstatning for yrkesskaden. Erstatningen skal tilsvare det økonomiske tapet du opplever. Hvis du lurer på noe i din sak, kan du høre med erfarne advokater via Personskadesiden. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

En traumatisk hodeskade kan gi vedvarende endringer av kognitiv, psykisk og atferdsmessig funksjon. Dette kan gjøre at man ikke fungerer som tidligere etter å ha fått en hjerneskade, og erstatningsutbetalingen kan bli betydelig om man ikke har mulighet til å jobbe som tidligere. Hvis du har fått en hjerneskade etter en arbeidsulykke, kan du fremme krav om erstatning overfor arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap for den yrkesskaden du har fått.

Det er traumatiske hodeskader som er en av de vanligste årsaker til hjerneskade blant unge voksne. Fallulykker, trafikkulykker, selvmordsforsøk og vold er de vanligste årsakene til slike hodeskader. Disse kan alle gi alvorlige yrkesskader.

Skal du fremme et krav om yrkesskadeerstatning etter hjerneskade bør du engasjere advokat til å fremme erstatningssaken for deg. En hjerneskade kan gjøre det ekstra vanskelig å ha kontakt med forsikringsselskapet, og det understreker nødvendigheten av å søke bistand. For å få utredet hjerneskaden er det viktig å innhente en nevropsykologisk undersøkelse, som vil være med på både å kartlegge den diagnostiske funksjonen og til å planlegge av rehabiliteringstiltak.

En advokat som er spesialist på personskader og yrkesskader vil ha god kjennskap til hvordan man bør forholde seg til forsikringsselskapene og hvordan det er best å fremme din erstatningssak. Du bør derfor spørre advokaten hvilken erfaring vedkommende har før du engasjerer ham eller henne, slik at du er sikker på at du får en advokat som vet hvordan ditt krav om erstatning etter hjerneskaden best skal erstattes.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss