Skal du kreve erstatning
etter dumperulykke?

Erstatning etter dumperulykke

Dumperulykke kan være dramatisk, selv om det ikke høye hastigheter involvert ved en dumperulykke. En dumper er et særdels stort og tungt kjøretøy som brukes til å flytte masse og materialer i bygg- og anleggsvirksomhet. Som regel vil en dumper befinne seg på bygg- og anleggsplassen, men de kan også være på veien når de skal til eller fra et anleggssted. Er du utsatt for en dumperulykke kan du kreve erstatning for trafikkskaden du opplever. Du bør da bruke en advokat som har erfaring med trafikkskaderett.

For sjåføren er trafikkbildet i en dumper svært vanskelig å ha oversikten over, og dette kan medføre en stor fare for personer i nærheten. Det kan fort være uaktsomt for en dumpersjåfør å foreta manøvreringer i trafikken uten at han eller hun har sørget for å ha medhjelpere rundt kjøretøyet for å sikre sikten og unngå dumperulykker. Hvis uaktsomheten i tillegg er grov, kan den som blir skadet i en dumperulykke kreve oppreisning i tillegg til vanlig erstatning.

Det er vanskelig å si noe generelt om erstatningsnivået etter dumperulykker. Dette er fordi erstatningen i trafikkskadesaker skal utmåles individuelt og konkret for din sak. Det innebærer at vi må gå inn i din sak og gjøre en konkret beregning på hvordan dumperulykken har påvirket deg og din økonomi for at vi skal kunne ha en formening om hva du kan kreve i erstatning.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss