En bussulykke kan gi store erstatningskrav. En bussulykke kan gi store erstatningskrav.

Har du vært utsatt for
en bussulykke?

Skade etter bussulykke

Ved en bussulykke kan det oppstå store skader og dermed også kompliserte erstatningskrav. Har du fått skader etter en bussulykke, er det viktig med riktige råd og god veiledning. Våre advokater er spesialisert på trafikkskadesaker. La oss hjelpe deg.

En bussulykke kan gi krav på erstatning. Den som blir utsatt for en bussulykke og får en trafikkskade, kan kreve erstatning fra forsikringsselskapet til bussen som var årsak til ulykken. La en spesialisert advokat hos oss hjelpe deg med å kreve erstatning etter bussulykken, slik at du får den trafikkskadeerstatningen du har krav på.

En bussulykke kan gi mange og alvorlige skader

De færreste passasjerene på en buss bruker bilbelte, og det er bare de bussene som kjører lengre distanser som tilbyr dette til sine passasjerer. Når passasjerene ikke er sikret ordentlig så kan dermed en bussulykke gi alvorlige konsekvenser i form av personskader fordi passasjerene kan bli kastet fremover i bussen under sammenstøtet.

Hvis bussulykken er alvorlig og omfattende, vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig bussulykke som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store utbetalinger. 

Når det i tillegg tas høyde for at det er flere passasjerer som har blitt alvorlig skadet i bussulykken så er det klart at en bussulykke kan gi store, samlede utgifter for forsikringsselskapet. Det vil derfor være mye å tjene for selskapet på å redusere utbetalingen så mye som mulig for deg som har fått en personskade etter bussulykke.

Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade etter bussulykke, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss