personskadesiden

La oss hjelpe deg
med ditt erstatningskrav

Erstatning etter bussulykke

Mangel på beltebruk kan gi alvorlige skader, og kan gi store erstatningskrav.

Erstatning etter bussulykke bør håndteres av advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Hvis du blir utsatt for en bussulykke og får en trafikkskade, kan du kreve erstatning fra forsikringsselskapet til den bilen (eller bussen) som var årsak til trafikkulykken. La advokat hos oss hjelpe deg med å kreve erstatning etter bussulykken, slik at du får den trafikkskadeerstatningen du har krav på.

Som regel bruker ikke passasjerene på en buss bilbelte, og en bussulykke kan dermed føre til store skader. Dette har sammenheng med at passasjerene ikke er sikret ordentlig og at bussulykken dermed kan resultere i at passasjerene blir kastet fremover i bussen.

Hvis bussulykken gir store erstatningskrav etter trafikkskadene, vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Hvis den skadelidte etter en alvorlig bussulykke f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil dette kunne gi store erstatningsutbetalinger. Når det i tillegg tas høyde for at det er flere passasjerer som har blitt alvorlig skadet i bussulykken så er det klart at en bussulykke kan gi store, samlede utgifter for forsikringsselskapet. Selskapet vil dermed tjene mye på å være vanskelige å forholde seg til, og ved å prøve å redusere erstatningsutbetalingen til den enkelte.

Hvis du skal kreve erstatning etter bussulykke, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss