Har du fått trafikkskade
etter bilulykke?

Trafikkskade etter bilulykke

Har du fått en trafikkskade, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet du opplever.

Trafikkskade etter bilulykke kan gi omfattende erstatningskrav, alt ettersom hvordan bilulykken har påvirket din helse og din økonomi. Forsikringsselskapet vil som regel prøve å spare penger i oppgjøret ved å redusere erstatningen din, og har egne spesialister som jobber utelukkende med dette som mål. Derfor bør du engasjere advokat som er spesialist på å kreve erstatning for trafikkskade etter bilulykke. Kontakt advokat på Personskadesiden.no og få erstatningen du har krav på.

En erstatningssak ved trafikkskade etter bilulykke kan ta flere år å løse seg. Dette har sammenheng med at personskaden må stabilisere seg før man kan si noe sikkert om hvilke skader som har blitt varige, og hvilke av skadene etter ulykken som går over. Det kan dermed være veldig belastenede for en person å ha prosessen gående med forsikringsselskapet samtidig som vedkommende skal prøve å følge behandlingsopplegg og bli så frisk igjen som mulig etter ulykken. Her vil en advokat med erfaring med erstatningssaker for trafikkskade etter bilulykke kunne håndtere prosessen overfor selskapet, slik at den skadelidte kan ha riktig fokus for sin rehabilitering.

Forsikringsselskapene vil prøve å begrense sitt erstatningsansvar, og kan være formidable motstandere ved saker om trafikkskadeerstatning etter bilulykke. I disse skadesakene er ikke forsikringsselskapene lette å forholde seg til, i alle fall hvis du er alene som skadelidt. Hvis du har vært utsatt for en alvorlig bilulykke bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat etter bilulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter bilulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss