Vi hjelper deg få
erstatning etter bilulykke

Erstatning etter bilulykke

Våre advokater er spesialister på trafikkskade- og erstatningsrett. Vi hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Hvis du blir skadet i en bilulykke, har du krav på erstatning. En erstatning etter bilulykke vil omfatte alle de vanlige erstatningspostene, og tanken er at du skal stilles økonomisk som om bilulykken ikke hadde skjedd. Det er forsikringsselskapet til den bilen som forårsaket bilulykken som er ansvarlig for å betale trafikkskadeerstatningen. Hvis du skal søke erstatning for trafikkskaden, bør du kontakte advokat som har erfaring med erstatningssaker etter bilulykker. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med advokat via Personskadesiden.no, hvor du vet at du får advokat som har jobbet mye med saker om erstatning etter bilulykke.

En bilulykke kan være svært dramatisk, og særlig hvis det er en møteulykke, hvor en bil kommer over i motgående kjørefelt. Ved slike ulykker kan trafikkskadene bli omfattende, og dermed også erstatningskravene. Det er viktig at et krav om erstatning etter bilulykke beregnes riktig, og at kravet fremmes overfor forsikringsselskapet på en overbevisende og profesjonell måte.

Hvis bilulykken skjer ved påkjørsel bakfra, kan det oppstå nakkesleng eller whiplash hos dem som sitter i bilen det kjøres inn i. En whiplash er en kompliserte skade som det er vanskelig å få erstatning for, fordi man ikke har noen konkret, objektivt konstaterbar skade. Hvis du skal kreve erstatning for en slik nakkeslengskade, er det veldig viktig å engasjere riktig advokat som kan sørge for at du får riktig erstatning etter bilulykken.

Advokat er også viktig fordi forsikringsselskapene gjerne vil forsøke å betale minst mulig i erstatning etter bilulykke. Da er det helt sentralt at du har en dyktig advokat med erfaring på trafikkskade som kan fremme dine synspunkter og erstatningskrav overfor selskapet, og som ikke lar seg skremme av de ulike taktikkene som forsikringsselskapene bruker.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter bilulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss