Skal du kreve erstatning
ved bilulykke?

Erstatning ved bilulykke

Skal du kreve erstatning ved bilulykke, bør du bruke advokat som er spesialisert på personskade- og erstatningsrett.

Hvis du har vært i en bilulykke, har du krav på erstatning for det økonomiske tapet bilulykken gir deg. Da bør du ha en advokat som er flink med erstatningsrett og som sørger for at du får erstatningen du har krav på. Advokatvalget er kanskje det viktigste valget du tar når du skal sikre din økonomiske fremtid etter ulykken.

Les om hva våre klienter har fått i erstatning

Det er vanskelig å forholde seg til forsikringsselskapene alene når du har vært utsatt for en bilulykke. Forsikringsselskapene vil prøve å begrense sitt erstatningsansvar, og kan være formidable motstandere ved saker om erstatning ved bilulykke. Du bør ikke være alene i en slik situasjon. Derfor bør du bruke en erfaren advokat hvis du skal kreve erstatning ved bilulykke.

Usikker på hva du kan kreve i erstatning? Les mer her

Utgiftene til advokat etter bilulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter bilulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss