Bilulykke gir erstatningskrav

BILULYKKE

Bilulykke kan gi krav på erstatning for trafikkskade. Kontakt advokat idag og få erstatningen du har krav på etter bilulykken. Første samtale gratis.

Hvis du blir utsatt for en bilulykke kan du ha krav på erstatning. Du kan ha krav på å få erstattet gjenstander som blir ødelagt i bilulykken, men også økonomisk tap som skyldes personskade - også omtalt som trafikkskade. Det er forsikringsselskapet til den bilen som forårsaket bilulykken som er ansvarlig for å betale trafikkskadeerstatningen. Våre advokater har lang erfaring med å hjelpe skadelidte med personskader få riktig erstatningsoppgjør. Hør med oss idag, hvordan vi kan hjelpe deg få erstatningen du har krav på.

Som regel er det ganske klart hvilken bil som forårsaket ulykken. Hvis det er tvil om hvilket selskapet som er ansvarlig for, så skal ulykken meldes alle aktuelle selskaper slik at de seg imellom kan finne ut av hvem som skal ta ansvar for trafikkskaden. Det er vanskelig å forholde seg til forsikringsselskapene alene når du har vært utsatt for en bilulykke. Skal du kreve erstatning etter bilulykke, så bør du derfor bruke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette er den best måten for deg som skadelidt å sikre deg at du får erstatningen du har krav på.

Ved bilulykke som skjer ved påkjørsel bakfra, kan det oppstå nakkesleng eller whiplash hos dem som sitter i bilen det kjøres inn i. En whiplash er en kompliserte skade som det er vanskelig å få erstatning for, ettersom bilulykken da ikke har gitt noen konkret, objektivt konstaterbar skade. Særlig i disse personskadetilfellene vil det være viktig å engasjere riktig advokat som kan sørge for at erstatningssaken din blir fremmet på riktig måte.

Forsikringsselskapene vil prøve å begrense sitt erstatningsansvar, og kan være formidable motstandere ved saker om erstatning etter bilulykke. I disse skadesakene er ikke forsikringsselskapene lette å forholde seg til, i alle fall hvis du er alene som skadelidt. Selskapene har egne avdelinger med erfarne saksbehandlere og advokater som jobber aktivt for å begrense erstatningsbeløpene. Hvis du har vært utsatt for en alvorlig bilulykke bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat etter bilulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter bilulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss