personskadesiden

Ryggmargsskade

Ryggmargsskader er alvorlige, og kan gi betydelige erstatningskrav.

En traumatisk ryggmargsskade er definert som en akutt, traumatisk lesjon av ryggmargen med varierende grad av motoriske og/eller sensoriske utfall. Ryggmargsskader kan inntreffe ved alvorlige trafikkulykker, og forekommer oftere blant menn enn kvinner. Ryggmargsskader har også økt i omfang de senere år, noe som kan skylde stadig høyere hastigheter i trafikken. Hvis du har fått en ryggmargsskade etter en trafikkulykke, kan du fremme krav om erstatning. Du bør i tilfelle bruke en advokat som har erfaring med trafikkskade- og personskaderett.

Forekomsten av ryggmargskader forårsaket av trafikkulykker har økt de senere år, spesielt blant menn under 30 år. Ryggmargsskader forekommer heldigvis sjelden, men for dem som rammes, endres ofte livet radikalt. Dette skyldes bl.a. at de som har fått ryggmargsskade har en lang rekke mulige varianter av senfølger som gjør det nødvendig med rehabilitering og livslang oppfølging i spesialiserte rehabiliteringsklinikker.

Skadelidte med ryggmargsskader har ofte svært sammensatte plager. I tillegg til ulike grader av lammelser og sensibilitetstap kan de ha ha utfordringer som smerter, spastisitet, autonome forstyrrelser og trykksår. Ryggmargsskader medfører dessuten helseproblemer fra ulike organsystemer, og personene vil kunne ha økonomiske, sosiale og psykologiske problemer på grunn av endret funksjonsnivå, tap av arbeid, samt ombygging eller bytte av bolig.

Disse komplikasjonene kan også påvirke erstatningsoppgjøret etter ulykken, og medføre at erstatningen kan bli betydelig. Du bør derfor velge en advokat med god erfaring innenfor personskade og trafikkskade hvis du skal kreve erstatning etter ryggmargsskade.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss
Din beskjed