Har du krav på erstatning etter ryggmargsskade?

Erstatning etter ryggmargsskade

Du kan kreve erstatning etter ryggmargsskade, f.eks. hvis skaden er oppstått i en trafikkulykke.

Erstatning etter ryggmargsskade bør håndteres ved advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Ryggmargsskader kan inntreffe ved alvorlige trafikkulykker, og jo mer alvorlig skaden er jo høyere vil ofte erstatningen bli. Har du en alvorlig skade som hindrer deg fra å jobbe som tidligere, er du avhengig av at du får riktig erstatning etter ryggmargsskaden. Derfor bør du bruke en advokat som har erfaring med trafikkskade- og personskaderett.

Det er de siste 30 årene stadig blitt flere ryggmargskader forårsaket av trafikkulykker enn tidligere. Den som får en ryggmargsskade får ofte et helt endret liv i forhold til hvordan vedkommende hadde det tidligere. Dette skyldes bl.a. at de som har fått ryggmargsskade har en lang rekke mulige varianter av senfølger som gjør det nødvendig med rehabilitering og livslang oppfølging i spesialiserte rehabiliteringsklinikker.

Plagene ved ryggmargsskader er ofte også vært sammensatte og kan gi helseproblemer fra ulike organsystemer. Den som har fått en ryggmargsskade vil kunne få økonomiske, sosiale og psykologiske problemer på grunn av endret funksjonsnivå, tap av arbeid, samt ombygging eller bytte av bolig. Det blir derfor med denne type skader helt kritisk at erstatningsoppgjøret blir så korrekt som mulig. Du bør derfor velge en advokat med god erfaring innenfor personskade og trafikkskade hvis du skal kreve erstatning etter ryggmargsskade.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss