Oppreisning og erstatning
etter trafikkulykke

Oppreisning etter trafikkulykke

Oppreisning etter trafikkulykke kan tilkjennes etter egne vilkår, og erstatningen er spesiell i forhold til andre erstatningsposter fordi den skal kompensere for tort og svie.

Oppreisning beregnes ikke ut fra et økonomisk tap i kroner og øre, fordi det ikke er noe krav at det foreligger et økonomisk tap.  Det er et krav om at du har fått en skade - fysisk eller psykisk - men det er ikke krav om at skaden er varig. Denne erstatningsposten kalles ofte «tort og svie erstatning».

For å ha rett til oppreisning etter en trafikkulykke kreves det at bilføreren har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Det betyr at det stilles et skyldkrav til føreren, og vedkommende må ha handlet mer uforsvarlig enn bare å ha vært uaktsom. Grov uaktsomhet vil si at bilføreren har handlet sterkt klanderverdig. Det kan for eksempel være å kjøre veldig raskt eller kjøre med promille. Ved forsett kjører føreren bevisst på noen.

Utmålingen av erstatningen skjer ikke etter faste målestokker, men utmåles skjønnsmessig ut fra en rimelighetsvurdering. Størrelsen på oppreisningserstatningen er mer symbolsk, og det ses blant annet på skadens alvorlighetsgrad og hvilke skader som er påført. Summene varierer fra cirka kroner 20 000 til cirka kroner 150 000. Det er forsikringsselskapet som er ansvarlig for skadene som behandler kravet og eventuelt utbetaler oppreisningserstatningen.

En advokat som jobber mye med personskade- og erstatningsrett vil kunne gi deg en god vurdering av om du har krav på oppreisning, og hvor mye du kan fremme krav om.

Våre advokater jobber mye med personskade og vet hva som skal til for at du skal få en bedre erstatning enn forsikringsselskapet ønsker å gi. Vi kan hjelpe deg gjennom alle stegene i prosessen frem mot erstatning. Vi anbefaler deg derfor å kontakte oss i dag for en uforpliktende samtale med en av våre advokater.

Kontakt oss