Hva er en trafikkskade
i lovens forstand?

Hva er en trafikkskade?

En trafikkskade er en personskade som er forårsaket av en bil eller annet motorisert kjøretøy i en trafikkulykke. Dette følger av bilansvarslova, som i § 1 henviser til "skade som motorvogner gjer". Får du en trafikkskade, så har du krav på erstatning uavhengig av om den som kjørte på deg har utvist skyld eller ikke, noe som betegnes som trafikkskadeerstatning. Vurderer du å søke erstatning etter en trafik

De aller fleste som er utsatte for trafikkskader, får ikke alvorlige skader. Av de som får alvorlige skader, så blir heldigvis også svært mange av disse igjen helt friske. Noen av dem som får en trafikkskade blir imidlertid dessverre ikke helt friske, og mange av disse sliter både privat og på jobb. For eksempel kan dette særlig gjelde dem som får hodeskade etter en trafikkulykke. For disse kan erstatningsoppgjøret etter trafikkskaden være helt avgjørende for hvordan resten av livet blirl økonomisk.

Ved alvorlige trafikkskader vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkskade som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger i form av erstatning for inntektstap. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å utbetale minst mulig til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke.

Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor så tidlig som mulig oppsøke en advokat som har erfaring i personskadesaker og få juridisk bistand slik at du vet hvordan du skal forholde deg i erstatningssaken.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Kontakt oss