Skal du kreve erstatning etter hjerneskade?

Hjerneskade

Hvis du har fått en hjerneskade i forbindelse med en trafikkulykke, så vil du ha krav på erstatning for det økonomiske tapet som skaden gir deg. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvordan du skal gå frem, og vi har derfor laget disse sidene slik at du kan lese om hva du har krav på. Du kan også kontakte våre advokater helt uforpliktende hvis det er noe du lurer på.

Hva innebærer det å få en hjerneskade?

Traumatisk hodeskade kan gi vedvarende endringer av kognitiv, psykisk og atferdsmessig funksjon. Dette kan gjøre at man ikke fungerer som tidligere etter å ha fått en hjerneskade, og erstatningsutbetalingen kan bli betydelig om man ikke har mulighet til å jobbe som tidligere. Skal du kreve erstatning etter hjerneskade bør du derfor bruke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

Traumatisk hodeskade er en av de vanligste årsaker til hjerneskade blant unge voksne. Fallulykker, trafikkulykker, selvmordsforsøk og vold er de vanligste årsakene til hodeskader. For å få utredet hjerneskaden er det viktig å innhente en nevropsykologisk undersøkelse, som vil være med på både å kartlegge den diagnostiske funksjonen og til å planlegge av rehabiliteringstiltak.

Trenger jeg advokat?

En hjerneskade kan gjøre det ekstra vanskelig å ha kontakt med forsikringsselskapet, og det understreker nødvendigheten av å søke bistand.

En advokat som er spesialist på personskader og trafikkskader vil ha god kjennskap til hvordan man bør forholde seg til forsikringsselskapene og hvordan det er best å fremme din erstatningssak. Du bør derfor spørre advokaten hvilken erfaring vedkommende har før du engasjerer ham eller henne, slik at du er sikker på at du får en advokat som vet hvordan ditt krav om erstatning etter hjerneskaden best skal erstattes.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss