Skal du kreve erstatning
etter hjerneskade?

Erstatning etter hjerneskade

Våre advokater hjelper deg få riktig erstatning. Vi har spisskompetanse på trafikkskade- og erstatningsrett.

Hvis du skal kreve erstatning etter hjerneskade, bør du bruke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. En hjerneskade etter en trafikkulykke, kan sette store begrensninger i hva du er i stand til å gjøre i forhold til tidligere. Dette kan være med på å gjøre et erstatningsoppgjør ekstra utfordrende for deg. Dette kan gjøre det svært vanskelig å forholde seg til både forsikringsselskapet og til den endrede hverdagen for deg og din familie. En advokat med erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett vil hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.

Traumatisk hjerneskade er en av de vanligste årsaker til hjerneskade blant unge voksne. Med traumatiske hjerneskade menes typisk hjerneskade etter ulykkeshendelser, slik en bilulykke kan være.

Skal du fremme et krav om erstatning etter hjerneskade bør du engasjere advokat som har erfaring med personskaderett til å fremme erstatningssaken for deg. En advokat som er spesialist på personskader og trafikkskader vil ha best kjennskap til hvordan man bør forholde seg til forsikringsselskapene og hvordan det er best å fremme akkurat din erstatningssak. Du bør derfor spørre advokaten hvilken erfaring vedkommende har før du engasjerer ham eller henne, slik at du er sikker på at du får en advokat som vet hvordan ditt krav om erstatning etter hjerneskaden best skal erstattes.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss