Lurer du på noe i din sak?

Yrkesskadet fikk 960.000,- av retten etter akeulykke

Kvinnen fikk en yrkesskade, men forsikringsselskapet nektet å betale erstatning. I Oslo tingrett vant kvinnen frem, etter å ha blitt skadet i en akeulykke. Hun ble tilkjent 960.00 kroner i erstatning, men nå har Oslo Pensjonsforsikring anket. Har du en lignende sak, bør du høre med våre advokater om hvilke muligheter du har

Det er uomtvistet at ulykken tilfredsstiller vilkårene for arbeidsulykke, og at forsikringsselskapet er ansvarlig tap som følge av denne. Men selskapet mener at det ikke er årsakssammenheng mellom ulykken og skadene kvinnen fikk. Dette til tross for at spesialisten som selskapet engasjerte, mener at det er objektive funn som støtter en slik sammenheng mellom ulykken og hennes plager. 

- Vi mener at hun har rett til erstatning, selv om forsikringsselskapet avviste kravet hennes. Helseplagene hennes som gjorde at hun falt ut av arbeidslivet, skyldes akeulykken, sier kvinnens advokat Thorsteinn Skansbo

Trebarnsmoren var på arbeid i SFO i desember 2012, da hun ble truffet av noen barn som akte i skolegården. Siden ulykken, har hun vært plaget med smerter kroniske smerter i ankelen, i bena og hoften hvor hun ble truffet av akebrettet. 

Hun har vært sykemeldt siden ulykken, med unntak av en kort, ikke vellykket arbeidsutprøving.  

Oslo Pensjonsforsikring nektet

Kvinnen var yrkesskadeforsikret i Oslo Pensjonsforsikring, og forsikringsselskapet ble varslet høsten 2013, da plagene ikke gikk over. Hun ble undersøkt av en ortoped som i legeerklæringen konkluderte med «sannsynlig årsakssammenheng mellom ulykken og kvinnens plager fra høyre ankel og fot.  

Etter spørsmål fra forsikringsselskapet utarbeidet ortopeden en tilleggserklæring i desember 2017, hvor han opprettholdt sin tidligere erklæring. Legen anså det som lite sannsynlig at skadelidte ville hatt sine helseplager og falt ut av arbeidslivet, hvis det ikke var for yrkesskaden. Ortopeden mener at kvinnen har utviklet en kronisk smertetilstand som følge av ulykken.  

Oslo Pensjonsforsikring innhentet da en annen sakkyndig, sin egen rådgivende lege, som kom frem til motsatt konklusjon – uten å ha undersøkt kvinnen.  

Forsikringsselskapets lege fremholdt at kvinnen tidligere har vært sykmeldt på grunn av vondt i ryggen. Denne sakkyndige mente at kvinnen før eller senere ville ha endt opp som uføretrygdet.  Forsikringsselskapet avslo da kvinnens krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsdekningen.  

Tok ut søksmål og vant

8. august 2018 saksøkte kvinnen forsikringsselskapet, og krevde erstatning for sitt tap etter arbeidsulykken.  

Hovedforhandling ble holdt i Oslo tingrett 7. til 9. januar i år. Partene forklarte seg, og det ble avhørt seks vitner, hvorav to sakkyndige. Retten ga kvinnen medhold, og konkluderte med at ankelskaden hennes ble påført i arbeidsulykken. Hun ble tilkjent 960.00 kroner i erstatning.  

Oslo Pensjonsforsikring nekter imidlertid fortsatt sitt ansvar og har anket saken, og den skal dermed opp til behandling i lagmannsretten. 

Hvis du har fått en yrkesskade, eller har et erstatningskrav etter annen personskade, kan det være vanskelig å nå frem overfor et forsikringsselskap. Våre advokater har lang erfaring med personskade, og kan hjelpe deg i din sak.  

Har du en lignende sak, kontakt advokat Thorsteinn Skansbo i dag på mail tjs@robertsen.no eller på mobil 414 14 654. 

Kontakt oss