Mann vant krav om erstatning i tingretten etter scooterulykke, men nå har selskapet anket.Mann vant krav om erstatning i tingretten etter scooterulykke, men nå har selskapet anket.

Lurer du på om du har en sak?

Vant i tingretten etter scooterulykke

Mann ble skadet i scooterulykke, men selskapet nektet ansvar. Ved hjelp av adv. Nora Løvøi Bjørnstad, vant mannen frem i tingretten. If Skadeforsikring har anket saken videre.

Scooterulykken ble forårsaket av en bil som hadde sin forsikring i If Skadeforsikring. Mannen fikk en hodeskade, men selskapet avslo erstatningsansvar fordi det mente at det ikke var årsakssammenheng mellom trafikkulykken og hodeskaden. 

Mannen engasjerte advokat Nora Løvøi Bjørnstad, som tok ut stevning mot selskapet. I Oslo tingrett fikk mannen fikk fullt gjennomslag, men selskapet har likevel valgt å anke saken til lagmannsretten. 

Skadelidt mottar arbeidsavklaringspenger etter ulykken og har et stort inntektstap, som nå ikke vil bli utbetalt fra selskapet med mindre han også vinner i lagmannsretten. - Ifs valg om å anke saken er veldig beklagelig, fordi det setter skadelidt i en vanskelig økonomisk situasjon, forteller Adv. Løvøi Bjørnstad.

Hvis du har fått skade etter en trafikkulykke kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som trafikkskaden gir deg. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hva du har krav på, og ikke minst hvordan du skal forholde deg til forsikringsselskapt som helst vil spare penger på din bekostning. Derfor kan det være lurt å kontakte advokat, slik at du ikke går glipp av erstatning du egentlighar krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter
 

Kontakt oss