Lurer du på om du har en sak?

Pasientskade: Erstatning økte med 140%

Kvinne ble utsatt for feilbehandling og krevde erstatning for pasientskaden. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) var enig i at hun hadde krav på erstatning, men var ikke enig i hvordan erstatningen skulle beregnes.

I vedtaket fra NPE fikk kvinnen først tilkjent kr. 650.000,- i erstatning. Hun mente imidlertid at hun ville ha jobbet frem til hun var 72 år hvis hun ikke hadde blitt feilbehandlet, noe NPE ikke var enig i og dermed heller ikke ville gi henne erstatning for.

Kvinnen tok kontakt med Advokatfirmaet Robertsen v/advokat Jan Inge Thesen, som hjalp henne med å påklage vedtaket til Pasientskadenemnda (Helseklage). Under saksbehandlingen med Pasientskadenemnda sørget han for at det ble foretatt ytterligere saksutredning, innhenting av flere opplysninger og foretatt en helt ny beregning av erstatningskravet.

Pasientskadenemnda var enig med kvinnen i at hun ville ha jobbet lenger enn det NPE hadde lagt til grunn, og innrømmet henne dermed erstatning for fremtidig inntektstap frem til hun fyller 72 år.

Dette medførte at kvinnen etter klagebehandlingen ble tilkjent over 1,5 millioner kroner i erstatning av Pasientskadenemnda.

Lurer du på noe om feilbehandling, kan du lese noen svar på de mest vanlige spørsmålene her.

Det lønner seg å bruke spesialisert advokat. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater. Ta uforpliktende kontakt med oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss