Forsinket diagnose ga kreft, men Pasientskadenemnda ville nekte ham full erstatning.Forsinket diagnose ga kreft, men Pasientskadenemnda ville nekte ham full erstatning.

Lurer du på om du har en sak?

Kreftsyk mann fikk erstatning likevel

En mann ble utsatt for forsinket diagnose, og fikk derfor en alvorlig kreftsykdom. Pasientskadenemnda nektet ham full ménerstatning to ganger fordi de mente han skulle dø av kreften innen kort tid. Nå betaler de mannen full erstatning likevel.

Mannen krevde erstatning fra Pasientskadenemnda for det tapet som kreftsykdommen ga ham, og nemnda var enig med mannen i at kreften burde vært oppdaget tidligere. Når det kom til selve utmålingen, mente Pasientskadenemnda at kreftsykdommen var så alvorlig at mannen ikke skulle få full erstatning for tapt livsutfoldelse (ménerstatning) fordi han snart skulle dø.

Det er ikke lenger lov for Pasientskadenemnda til å redusere erstatningen med henvisning til redusert levetid, men nemnda viste i sin avgjørelse til at forsinkelsen hadde skjedd før loven trådte i kraft og så ingen grunn til å endre på dette for den kreftsyke mannen. 

Mannen levde lenger enn Pasientskadenemnda mente han skulle, og søkte om ménerstatning igjen. Nok en gang mente nemnda at han skulle dø innen kort tid, og ville fortsatt bare utbetale en delvis ménerstatning. Denne gangen slo ikke mannen seg til ro med avslaget, og engasjerte advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen, som tok ut stevning i saken.

Kort tid før saken skulle opp til behandling for tingretten, endret Pasientskadenemndas lege sin oppfatning av mannens overlevelsesmuligheter, og nemnda valgte da å utbetale full ménerstatning. Mannen fikk dermed til slutt utbetalt ca kr 1.000.000,- i ménerstatning og saksomkostninger, i tillegg til erstatningen han allerede hadde mottatt.

Har du blitt feilbehandlet eller fått mangelfull medisinsk behandling, kan vi vurdere saken din helt uforpliktende. Vi har mange saker som har resultert i høyere erstatningssum enn hva NPE opprinnelig har tilbudt. Ta kontakt med oss idag.

Kontakt oss