Lurer du på om du har en sak?

Gjenopptak av yrkesskade økte erstatningen med en million kroner

Mann (42) fikk PTSD etter en alvorlig arbeidsulykke, og aksepterte først en erstatning basert på at han var 50% ufør. Da mannen kort tid etterpå fikk vedtak om full uførepensjon, ville han gjenoppta saken. Forsikringsselskapet nektet, og han byttet advokat til Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

Ulykken skjedde da mannen i jobbsammenheng kjørte en kranbil med henger langs E6 sør for Lillehammer. I en sving merket han at bilen begynte å dra mot høyre side, og det viste seg senere at et hjul på tilhengeren hadde punktert. Hengeren fikk sleng, og kranbilen begynte å bevege seg mot motsatt kjørefelt. Bilen kjørte utfor veikanten. Den traff en betongkum, og veltet så over på høyre side, med deler av førerhytta liggende under vann.

Mannen mistet bevisstheten og våknet til mens han var hengende i sikkerhetsbeltet opp ned i førerhuset. Han kjente lukten av diesel og merket av vann fosset inn i bilen. Han kom seg løs fra setebeltet, falt ned på dashbordet på motsatt side og kom seg ut av bilen. 

Yrkesskaden ble meldt til det ansvarlige forsikringsselskapet, Gjensidige Forsikring, som i samråd med mannens daværende advokat utredet saken. Det ble innhentet spesialisterklæringer som konkludert med at mannen hadde fått PTSD etter ulykken, med en medisinsk invaliditetsgrad på 20%. 

I den etterfølgende dialogen med Gjensidige, ble det inngått avtale om erstatningsoppgjør basert på at mannen var 50% ervervsmessig ufør. Kort tid etter at avtalen ble inngått, fikk mannen innvilget full uførepensjon, og ville gjenoppta erstatningssaken. Selskapet nektet, og mannen byttet advokat til Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen, som etter kort dialog med selskapet tok ut stevning.

I senere samtaler med selskapet, og før saken ble behandlet av tingretten, ble saken løst med at mannen fikk ytterligere en million kroner i erstatning.

Hvis du har fått en yrkesskade, eller har et erstatningskrav etter annen personskade, kan det være vanskelig å nå frem overfor et forsikringsselskap. Våre advokater har lang erfaring med personskade, og kan hjelpe deg i din sak.  

Kontakt oss