Lurer du på noe i din sak?

Gjenopptak av yrkesskade

En kokk ble angrepet med kniv på jobb, og fikk både fysiske og psykiske skader. Selskapet utbetalte erstatning til ham, men det viste seg at skadene var mer alvorlige enn man først trodde. Mannen begjærte derfor gjenopptak av yrkesskaden.

I det opprinnelige skadeoppgjøret fikk mannen erstatning på ca kr 600.000,- med tillegg av utgifter til advokat. Oppgjøret baserte seg på at mannen i fremtiden ville kunne jobbe i 80% stilling. Mannen opplevde at angrepet hadde satt ham i akutt livsfare og utviklet derfor PTSD, som satte ham helt ute av stand til å fungere på arbeidsplassen. 

Mannen tok kontakt med en advokat som begjærte gjenåpning av yrkesskadesaken. Selskapet aksepterte å forhandle om slikt gjenopptak, men forhandlingene gikk etter hvert i stillstand. Han byttet da over til advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen, som overtok forhandlingene med selskapet. 

"Attorney Thorsteinn J. Skansbo easily handled a case where another attorney had difficulty with negotiations and tricks of the insurance company. If I had used the services of Skansbo  right away, the case would not have dragged on for many years and I would not have been deceived by the insurance company's tricks.
I admire the professionalism of the lawyer from Robertsen."

W.N. - klient i saken

Gjenåpning av yrkesskaden ga kr 2 millioner mer

Advokat Skansbo la i forhandlingene vekt på å avklare de spørsmålstegn selskapet hadde stilt ved bl.a. hva som hadde skjedd og hvordan angrepet hadde påvirket mannen, og fastholdt angrepets klare skadeevne og skadefølger på mannens helse. Forhandlingene endte med at mannen fikk utbetalt ytterligere kr 2 millioner i erstatning, i tillegg til dekning for utgiftene til juridisk bistand. 

Til sammen fikk mannen dermed kr 2,6 millioner i yrkesskadeerstatning.

Det lønner seg å bruke advokat som er spesialist på erstatning og personskade når du skal kreve erstatning etter yrkesskade. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatnings- og personskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både alle forsikringsselskaper til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater.


Kontakt oss