Lurer du på om du har en sak?

Fikk over to millioner i erstatning

En mann ble skadet i bilulykke etter at en bil falt over ham mens han jobbet under den. Selskapet forsøkte på flere måter å unngå sitt erstatningsansvar, men måtte til slutt punge ut likevel.

Mannen fikk både fysiske og psykiske skader da en bil han reparerte løsnet fra festet og falt ned på ham. Ettersom det var bilen som forårsaket skaden, så var personskaden dekket av bilens forsikring på lik linje med andre skader som biler forårsaker i trafikken. 

Mannen forsøkte først å håndtere dialogen med forsikringsselskapet selv, men det ble raskt vanskelig å stå alene mot en profesjonell motpart. Mannen engasjerte derfor advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

Forsikringsselskapet mente at mannen burde ha sikret bilen bedre, og anførte at erstatningen derfor måtte reduseres (avkortes). Hvordan det gikk med dette kravet, kan du lese her.

I forhandlingene med selskapet, tilbød selskapet å betale kr 750.000,- og anførte nå at det egentlig ikke var ulykken som var årsak til de plagene som mannen hadde. Hvis saken gikk til domstolene og selskapet vant frem med et slikt standpunkt, ville mannen ikke få noe i erstatning for skadene sine. Advokat Skansbo argumenterte i forhandlingene med hvorfor selskapets standpunkt ikke stemte, og sørget til slutt for at mannen fikk en samlet erstatning på kr 2.250.000,-. uten at mannen trengte å kreve dom for kravet sitt.

Trenger du bistand i din sak? Kontakt våre advokater idag for en vurdering av hva som kan gjøres for deg. Vi har lang erfaring med å jobbe opp mot forsikringsselskapene, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.  

Kontakt oss