Barneerstatning etter trafikkulykke

Barneerstatning etter trafikkulykke

En 12 år gammel jente ble utsatt for en trafikkulykke. Forsikringsselskapet mente skaden var for liten og ville ikke betale jenta erstatning etter ulykken. Da engasjerte hun advokat Nora L. Bjørnstad hos advokatfirmaet Robertsen.

Advokatfirmaet Robertsen ved advokat Nora L. Bjørnstad, har bistått ei ung jente som i skoletiden var utsatt for en trafikkulykke. Skaden skjedde da hun var 12 år og erstatningen skal gjøres opp etter de spesielle reglene som gjelder for barneerstatning

Skaden jenta hadde fått, bestod av en ansiktsskade, herunder nesebrudd. Forsikringsselskapets rådgivende lege vurderte skaden etter to år og kom til at skaden trolig vil medføre varig medisinsk invaliditet (VMI) på 5-10 %.  

Ut fra gjeldende regelverk da ulykken skjedde var det et vilkår for barneerstatning at VMI måtte være på minimum 15 %. VMI på 5-10 % vil følgelig ikke gi rett til erstatning i saken. 

Advokat Bjørnstad bistod jenta med å få på plass en spesialisterklæring for fastsettelse av VMI i forsikringssaken og i NAV-saken om menerstatning. 

8 år etter ulykken forelå spesialisterklæringen fra NAV, som konkluderte med en VMI på 38 %. På bakgrunn av denne fikk skadelidt utbetalt erstatning med ca. kr 1,6 millioner. 

Fra og med 01.03.18 har det kommet en ny bestemmelse om barneerstatning (skadeerstatningsloven § 3-2 a) Etter ny bestemmelse er VMI ikke lenger avgjørende for barns rett på erstatning til dekning av inntektstap.  

Våre advokater har lang erfaring med saker om barneerstatning, overfor forsikringsselskaper og Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Kontakt oss i dag hvis du har spørsmål om barneerstatning og erstatningskrav, og hør hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Kontakt oss