Skipsforlis og erstatning:
Har du vært utsatt for skipsforlis?

Skipsforlis og erstatning

Ved skipsforlis aktiveres ansvarsforsikringen til skipet eller skipsføreren. Har du fått en personskade etter skipsforlis, kan du kreve erstatning. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Skipsforlis eller båtulykker med passasjerskip som medfører personskade kan gi rett til erstatning enten under båtens ansvarsforsikring eller under båtførerens egen ansvarsforsikring dersom det er tegnet slike forsikringer. Har du vært i en båtulykke og tenker å fremme krav om erstatning, bør du søke bistand fra advokat til å fremme ditt erstatningskrav.

For passasjerskip over en viss størrelse, så plikter rederiet å ha ansvarsforsikring som også dekker passasjerene ved skipsforlis eller båtulykke. Hvis en passasjer omkommer eller blir påført en personskade, er rederiet ansvarlig dersom personskaden ble påført ombord på skipet. Det samme gjelder dersom en passasjer blir drept eller påført en personskade i forbindelse med at passasjeren går om bord eller forlater skipet.

Ansatte ombord på skip, som blir skadet i forbindelse med arbeidet, vil ha rett til erstatning under yrkesskadeforsikringen pluss under eventuell loss of licence forsikring og andre forsikringer rederiet eller den skadelidte selv har skaffet.

Størrelsen på erstatningen vil bl.a. avhenge av hvilket økonomisk tap som kan bevises. I tillegg kan du ha krav på erstatning under andre forsikringsordninger. Det å beregne hvilket erstatningskrav du kan fremme etter skipsforlis eller båtulykke er en komplisert prosess. Det er i denne prosessen en klar fordel om du er representert av advokat som har erfaring med personskadesaker.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med båtulykke og erstatning. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss