Skal du kreve skadeerstatning?

Skadeerstatning

Skal du kreve skadeerstatning etter personskade, står du overfor en lang og ofte vanskelig prosess. Våre advokater har lang erfaring med å kreve skadeerstatning for våre klienter.

Skadeerstatning kan eksempelvis kreves etter yrkesskader eller trafikkskader, og gir iblant betydelige erstatningskrav. Lurer du på å kreve skadeerstatning, bør du bruke advokat som har erfaring med denne type saker og som er vant til å forholde seg til forsikringsselskapene. Derfor bør du kontakte advokat gjennom Personskadesiden.

Les mer her om våre resultater.

Et krav om skadeerstatning fremmes enten direkte overfor skadevolder, eller overfor skadevolders forsikringsselskap. For skadeerstatning etter yrkesskade eller trafikkskade, er det alltid et forsikringsselskap som er ansvarlig for å betale erstatning.

Et forsikringsselskap vil alltid prøve å begrense sitt ansvar, slik at det betaler så lite som mulig i skadeerstatning. Det er i praksis svært vanskelig for en skadelidt å håndtere prosessen mot et forsikringsselskap selv, og det lønner seg derfor å bruke en advokat som har erfaring med å kreve skadeerstatning.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med å kreve skadeerstatning etter ulykker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss