Skal du kreve skadeerstatning?

Skadeerstatning etter personskade

Skal du kreve skadeerstatning etter personskade, står du overfor en lang og ofte vanskelig prosess. Våre advokater har lang erfaring med å kreve skadeerstatning for våre klienter.

Skadeerstatning kan eksempelvis kreves etter yrkesskader eller trafikkskader, og gir iblant betydelige erstatningskrav. Lurer du på å kreve skadeerstatning, bør du bruke advokat som har erfaring med denne type saker og som er vant til å forholde seg til forsikringsselskapene. Derfor bør du kontakte advokat gjennom Personskadesiden.

Les mer her om våre resultater.

Forsikringsselskapet er ansvarlig for å betale

Et krav om skadeerstatning fremmes enten direkte overfor skadevolder, eller overfor skadevolders forsikringsselskap. For skadeerstatning etter yrkesskade eller trafikkskade, er det alltid et forsikringsselskap som er ansvarlig for å betale erstatning. 

Husk at det finnes frister for når du må sende inn skademelding til forsikringsselskapet.

Prosessen mot forsikringsselskapet kan være vanskelig

Et forsikringsselskap vil alltid prøve å begrense sitt ansvar, slik at det betaler så lite som mulig i skadeerstatning. Det er i praksis svært vanskelig for en skadelidt å håndtere prosessen mot et forsikringsselskap selv, og det lønner seg derfor å bruke en advokat som har erfaring med å kreve skadeerstatning.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. 

Bruk kontaktskjemaet nederst for å komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med å kreve skadeerstatning etter ulykker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss