Personskader
Lurer du på om du har en sak?

Personskader

De som blir utsatt for ulykker, slik som trafikkulykker og arbeidsulykker, kan få personskader. Slike personskader kan danne grunnlag for erstatning. Våre advokater er klare til å hjelpe deg med ditt erstatningskrav.

Personskader forekommer i stort omfang og har varierende alvorlighetsgrad. For dem som har fått personskader etter trafikkulykke eller arbeidsulykke, så kan personskadene danne grunnlag for erstatningskrav. Også andre personskader enn trafikkskader og yrkesskader kan gi grunnlag for erstatning, men da gjerne som en følge av ulykkesforsikring eller at man har en ansvarlig skadevolder å forholde seg til. For de som skal kreve erstatning etter personskader, så vil det som regel lønne seg å bruke en advokat som har erfaring med personskader og med erstatningsrett.

Det finnes ingen samlet oversikt over alle personskader som skjer i løpet av et år. Som eksempel på det store antallet personskader, kan det vises til at det i 2014 var over 6000 personskader som følge av trafikkulykker. Av disse ble 143 personer drept.

Skal du kreve erstatning etter personskade, så vil det ofte lønne seg å bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Dette er fordi personskadesaker ofte reiser kompliserte spørsmål om årsakssammenheng som advokaten må ha oppdatert kunnskap om rettspraksis for å kunne håndtere korrekt. Forsikringsselskapene har sine eksperter som jobber med personskadesaker hver eneste dag, og det er ikke noen grunn til at du ikke skal ha en spesialisert advokat til å bistå deg med din sak.

Utgiftene til advokat etter trafikkskade eller yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du kan også få dekning gjennom din rettshjelpsforsikring der det oppstår tvist mellom deg og skadevolder.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss