Definisjon på en personskade

Personskade definisjon

Personskade har som definisjon både fysiske og psykiske skader. Avhengig av hvordan personskaden har oppstått, vil du kunne kreve erstatning for ditt økonomiske tap. Våre advokater hjelper deg fremme krav om erstatning.

Personskade definisjon: Skade på person, både fysisk og/eller psykisk, som regel etter en ulykke. For en person som har fått personskade etter trafikkulykke eller arbeidsulykke, så kan personskadene danne grunnlag for erstatningskrav. Også andre personskader enn trafikkskader og yrkesskader kan gi grunnlag for erstatning, men da gjerne som en følge av ulykkesforsikring eller at man har en ansvarlig skadevolder å forholde seg til.

Hvem du kan kreve erstatning fra vil være avhengig av hvilke personskade definisjon din skade sorterer under, og da særlig med tanke på hvordan den har oppstått og hvem som er ansvarlig for den. Dette vil en personskadeadvokat kunne hjelpe deg med å finne ut av, slik at din personskade får riktig definisjon og slik at man forholder seg til riktig skadevolder eller forsikringsselskap.

Det er flere advokater som jobber mye med personskadesaker, og som kan omtales som personskadeadvokater. Skal du kreve erstatning etter en personskade bør du engasjere en personskadeadvokat. Dette er fordi personskadesaker kan medføre kompliserte spørsmål om årsakssammenheng som advokaten må ha oppdatert kunnskap om rettspraksis for å kunne håndtere korrekt. Forsikringsselskapene har sine eksperter som jobber med personskadesaker hver eneste dag, og det er ikke noen grunn til at du ikke skal ha en spesialisert advokat til å bistå deg med din sak.

Utgiftene til advokat etter trafikkskade eller yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du kan også få dekning gjennom din rettshjelpsforsikring der det oppstår tvist mellom deg og skadevolder.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med personskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss