Flyulykke og erstatning
Skal du kreve erstatning etter flyulykke?

Flyulykke og erstatning

En flyulykke vil kunne gi krav på erstatning for den som får en personskade. Våre advokater er spesialister på personskade- og erstatningsrett, og er klare til å hjelpe deg få erstatning etter flyulykken.

Flyulykker kan gi krav på erstatning. Ettersom en flyulykke som regel vil være relativt dramatisk, vil et erstatningskrav etter flyulykke kunne bli svært omfattende. Hvis du er rammet av en flyulykke og vurderer å kreve erstatning, bør du benytte advokat til å fremme ditt erstatningskrav, slik at du ikke står alene i kampen mot forsikringsselskapene.

Flyselskapenes ansvar ved flyulykker er for selskaper fra EU/EØS-området regulert gjennom både den internasjonale luftfartskonvensjonen og nasjonal lovgivning, så lenge personskaden eller dødsfallet finner sted på en flygning som flyselskapet selv opererer. Alle passasjerer er dekket gjennom en lovpålagt passasjeransvarsforsikring.

Hvis en passasjer blir drept eller påført en personskade ombord i flyet, så er flyselskapet erstatningsrettslig ansvarlig. Det samme gjelder overfor en passasjer som blir drept eller påført en personskade i forbindelse med at passasjeren går om bord eller forlater flyet.

Det er ingen økonomisk, øvre grense for flyselskapets erstatningsansvar etter flyulykker. Størrelsen på erstatningen vil bl.a. avhenge av hvilket økonomisk tap som kan bevises.

Ansatte ombord på fly, som blir skadet i forbindelse med arbeidet, vil ha rett til erstatning under yrkesskadeforsikringen pluss under eventuell loss of licence forsikring og andre forsikringer flyselskapet eller den skadelidte selv har skaffet.

Størrelsen på erstatningen vil bl.a. avhenge av hvilket økonomisk tap som kan bevises. I tillegg kan du ha krav på erstatning under andre forsikringsordninger. Det å beregne hvilket erstatningskrav du kan fremme etter flyulykke er en komplisert prosess. Det er i denne prosessen en klar fordel om du er representert av advokat som har erfaring med personskadesaker.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med båtulykke og erstatning. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss