Hunder, barn og syklister kan påføre skade. Mange har ansvarsforsikring som dekker slike skader.Hunder, barn og syklister kan påføre skade. Mange har ansvarsforsikring som dekker slike skader.

Ansvarsforsikring for hunder og barn
Lurer du på om du har en sak?

Ansvarsforsikring for hunder og barn 


De fleste gjør så godt de kan for å unngå å skade sine medmennesker, men hva gjør du dersom f.eks. hunden din, Fido, skader andre? Kanskje Fido så en katt og rykket i båndet, og kom over i sykkelfeltet slik at en syklist stupte over styret. Heldigvis har de fleste en ansvarsforsikring som dekker skader påført av hunder eller barn.

Visste du at du kan få inntil tre års fengsel dersom du forlater en skadet person i hjelpeløs tilstand? 

Du ser en ødelagt sykkel, opprevne klær og kanskje både blod og tenner rundt syklisten. Du skjønner instinktivt at dette kan bli dyrt: Erstatning for karbonsykkel, treningsklær, legeregninger - og ikke minst tannlegeregninger …

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Les mer om våre tips etter sykkelulykker her.

Les også: Ansvarsforsikring - enkelt forklart

De fleste innboforsikringer omfatter ansvarsforsikring

Skal du ta ansvar og følge opp den syklisten som vrir seg i smerter, eller skal du og Fido løpe bort det forteste dere kan? Forsvinner drømmen om sommerferie til Syden og fine julegaver til barna dersom du tar ansvar?

Advokat Kristin Hestnes forteller at Advokatfirmaet Robertsen regelmessig får skadesaker der oftest hunder eller syklister har påført andre skader, og kan berolige med at mest sannsynlig vil verken sommerferie eller julegaver påvirkes av at man tar ansvar.

Hestnes forteller at de fleste innboforsikringer også omfatter ansvarsforsikring, og at hun derfor aldri har opplevd at skadefølgene ikke er blitt dekket av forsikringsselskap. Hun forteller at også advokatbistand dekkes av forsikringsselskapet.

Se mer om hva vi kan bistå med ved personskader her.

Du har plikt til å ta ansvar for skader du er skyld i

Man har altså både moralsk og juridisk plikt til å ta ansvar for skader man er skyld i, og er vanligvis forsikret for utgiftene slike hendelser medfører.

Advokat Hestnes oppfordrer derfor alle til å ta ansvar slik situasjon skulle oppstå.

Dessverre er mange ukjent med sine forsikringsdekninger. Hestnes forteller om et tilfelle der en syklist skadet annen person og ville sykle videre. Heldigvis sørget et vitne for å få se legitimasjon og notere ned før syklisten fikk sykle videre. Skadelidtes utgifter ble erstattet av hans ansvarsforsikring.

Hvis du har spørsmål  i din sak, kan du kontakte våre advokater helt uforpliktende. 

Kontakt oss